Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Asutko kaukana oppilaitoksesta? Valmistu lähihoitajan ammattiin kotipaikkakunnallasi opiskellen.
Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat opiskella pääsääntöisesti etänä. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja toimivan nettiyhteyden, muita tietoteknisiä osaamisvaatimuksia ei ole.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tarjoaa sinulle mahdollisuuden työllistyä monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin.
Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville sekä uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville.
Opiskelua sekä työllistymistä auttaa, jos olet sosiaalinen, vastuuntuntoinen, palveluhenkinen ja sinulla on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot.
Sinulla on vapaata koulujen loma-aikoina. Halutessasi kesälomalla on mahdollista tehdä työelämässä oppimista tai joitakin verkkokursseja.

Katso usein kysytyt kysymykset etätoteutuksesta: https://www.gradia.fi/miten-lahihoitajakoulutusta-jarjestetaan-etaopetu…

Hakeutuminen

Tämä etäkoulutus toteutuu vain, jos hakijoita on riittävästi. Mikäli hakijoita etämalliin ei ole riittävästi, opetus tapahtuu lähiopetuksena.

Opiskelu toteutuu osaamisalavaiheessa etänä ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan ja sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnoissa. Mikäli valitset muun osaamisalan, opetus tapahtuu lähiopetuksena.

Kelpoisuusvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet 10.-11.1.2023. Koe on hakijalle maksuton. Hakijoille lähetetään pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen erillinen kutsu sähköpostitse.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa arvioidaan aloitteellisuutta, vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmaratkaisutaitoja ja soveltuvuutta alalle. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1–10 pistettä. Hakija ei voi tulla valituksi tutkintoon, mikäli hän saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta nollan tai ei osallistu kokeeseen.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on 20.12.2022. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten, milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Kuvaus

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti ihmisten kasvuun, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä.

Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja joustavaa otetta sekä hyvää paineensietokykyä. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Koulutuksen tavoitteena on, että saat laaja-alaiset ammatilliset työelämävalmiudet.
Tässä koulutuksessa suuntaudut ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisaloihin. Tavoitteena on, että saat valmiudet toimia ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen ammattilaisena.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa:
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Tarjolla olevat osaamisalat 75 osp.
• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy myös valinnainen tutkinnon osa, jonka laajuus on 15 osp.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Opetus toteutetaan pääsääntöisin etäyhteydellä. Voit opiskella etäyhteydellä kotoa käsin ja koulupäivien kesto on klo 8–15.30 välillä. Muutamat käytännön harjoituksia sisältävät lähiopetuspäivät järjestetään Gradia Jyväskylän Kukkulan kampuksella. Työelämässä oppimiseen soveltuvat työympäristöt kotipaikkakunnallasi ovat esimerkiksi kotihoito ja palveluasuminen.

Teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.
Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.
Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutus on sinulle maksuton. Tarvitset tietokoneen, kuulokkeet ja nettiyhteyden kotona opiskelua varten.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.
Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat alan ammattikorkeakouluopinnot, kuten esimerkiksi sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, suuhygienisti, hammasteknikko, geronomi ja toimintaterapeutti.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä