Laajuus

Koulutus kestää n. 14 kk, koulutuksen laajuus on 150 op.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Kasvata osaamistasi esihenkilötyössä! Saat varmuutta ja tehokkuutta sosiaali- ja terveysalan lähiesihenkilön johtamistaitoihin. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet tai olet siirtymässä esihenkilötehtäviin.

Hakeutuminen

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki 31.1.2023 tai kunnes ryhmä on täysi. Opintojen aloitus on 14.2.2023.

Kelpoisuusvaatimukset

Voit hakeutua koulutukseen, mikäli toimit lähiesihenkilönä tai olet siirtymässä esihenkilötehtäviin. Pääset tekemään nykyisessä työssäsi tutkinnon vaatimia esihenkilötehtäviä. Tutkinnossa pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja lähiesihenkilönä kehittymisessä. Näin ollen sinulla tulee olla omalla työpaikalla mentoroiva työpaikkaohjaaja.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Koulutuksessa opit monipuolisesti työryhmän johtamistaitoja ja saat välineitä päivittäisjohtamiseen. Saat osaamista siihen, kuinka motivoit työryhmäsi tehokkaaseen työskentelyyn. Ymmärryksesi lisääntyy työhyvinvoinnin merkityksestä ja sen ylläpitämisestä työpaikalla. Opit asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä. Vahvistat koulutuksen myötä esihenkilöroolisi mukaista työnkuvaa ja tunnet työtä ohjaavan lainsäädännön. Opit hyödyntämään työryhmäsi osaamista ja ammattitaitoa monipuolisesti. Perehdyttämisosaamisesi vahvistuu. Koulutuksen myötä sinulla on myös mahdollisuus verkostoitua eri alojen esihenkilöiden kanssa.

Saamaamme opiskelijapalautetta:
”Uusia oivalluksia omasta esimiestyöstä ja miten voisin itseäni kehittää”
”Saatiin hyviä eväitä muutoksessa työskentelyyn ja muutoksen johtamiseen. Toivottavasti näihin palataan myöhemminkin, kun on ollut mahdollisuuksia viedä oppeja käytäntöön. Kanssaopiskelijoiden kanssa yhdessä pohtiminen ja keskusteleminen on kultaakin kalliimpaa valuuttaa näissä päivissä!”
”Paljon taas hyviä työkaluja mitä viedä omalle työmaalle”

Rakenne

Tutkinto (150 osp) koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Opintojen sisältö:
14.2.2023 Opintojen aloitus ja Esihenkilönä työyhteisössä
• Orientaatio tutkinnon suorittamiseen
• Esihenkilön rooli työyhteisössä
• Esihenkilön rooli, vastuut, velvoitteet sekä odotukset
• Strategia, visio ja arvot johtamisen työkaluina
• Esihenkilö toimintakulttuurin rakentajana

15.2.2023 Työhyvinvointi esihenkilötyössä
• Työkaluja itsereflektointiin ja erilaisuuden tunnistamiseen.
• Itsensä johtaminen ja tasapaino.
• Esihenkilön työhyvinvointi.
• Työryhmän johtaminen erilaisin menetelmin

7.3.2023 Esihenkilö muutoksen edistäjänä
• Muutoksen johtaminen
• Osaamistarpeiden tunnistaminen ja kartoittaminen
• Osaamisen hyödyntäminen
• Toimintaympäristön muutokset
• Digitaidot

12.4.2023 Työelämän lainsäädäntö sekä perehdytys
• Esihenkilötyöhön liittyvä lainsäädäntö ja johtamisvastuu
• Työnantajan sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
• Perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen

3.5.2023 Tavoitteellinen ja tuloksellinen esihenkilötyö.
• Tunnusluvut ja toiminnan kannattavuus
• Resurssiviisaus
• Tavoitteellinen toiminta
• Prosessien sujuvuus
• Työryhmän sitouttaminen

15.8.2023 Esihenkilön vuorovaikutustaidot
• Vuorovaikutus ja viestintä työryhmän työskentelyssä
• Haasteelliset vuorovaikutustilanteet.
• Palautteen antaminen ja motivointi
• Haastaviin tilanteisiin puuttuminen
• Työryhmän työssäjaksaminen.

4.10.2023 Henkilöstökokemuksen rakentaminen
• Luottamuksen merkitys ja sen rakentaminen
• Psykologinen turvallisuus
• Tunneäly työelämässä
• Henkilöstökokemus ja sen mittaaminen

Seuraavat ovat valinnaisten tutkinnon osien opintoja, joista valitaan kaksi osaa (lähipäivää):

16.1.2024 Henkilöstötyö
• Esihenkilötyön tukeminen
• Henkilöstötyön analysointi ja kehittäminen
• Säädösten tunteminen

13.2.2024 Kehittämissuunnitelma
• Kehittämiskohteiden arviointi
• Kehittämishankkeen suunnittelu
• Kehittämishankkeen esittely

12.3.2024 Toiminnan kannattavuus
• Toiminnan kannattavuuden analysointi ja kehittäminen
• Toiminta kannattavasti esihenkilön ja työntekijän näkökulmasta

9.4.2024 Asiakassuhteiden hoito
• Sisäisten ja ulkoisten asiakassuhteiden hoito
• Asiakassuhteiden vaiheet
• Asiakassuhteiden kehittäminen

Monta tapaa opiskella

Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää, noin 1 päivä kerran kuussa ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää sekä lähi- että etäopetusta. Koulutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtäviä sekä yksi kokoava tehtävä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387. Jos sinulla on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä suoraan työelämäkoordinaattoriin: Anna Taipale, p. 040 341 5195 tai sähköpostilla anna.taipale(a)gradia.fi. Omaehtoisesta koulutuksesta lisätietoja antavat Jyrki Veistämö, p. 040 341 6438, sähköpostilla jyrki.veistamo(a)gradia.fi ja Tommi Seikkula, p. 040 341 5080, sähköpostilla tommi.seikkula(a)gradia.fi

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelijamaksu on 390€. Yksittäisen tutkinnon osan hinta on 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Gradian esimiesvalmennuksissa voit kehittää osaamistasi myöskin koulutuksesi jälkeen esim. suorittamalla Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä