Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua vastuullinen ja tarkkuutta vaativa työ tutkimus- ja tuotekehitys- tai laadunvalvontalaboratoriossa? Laboratorioala voi olla sinun alasi. Olet pitkäjänteinen, huolellinen ja haluat tehdä tarkkoja tutkimuksia. Sinua kiinnostaa erinomainen työn laatu ja laitteiden toimintakunto. Laboratorioalan koulutuksen jälkeen voit työllistyä suoraan laboratoriotyöhön.

Hakeutuminen

Opinnot voi aloittaa ryhmämuotoisesti seuraavan kerran 1.9.2020. Hakemukset syyskuussa alkavaan koulutukseen tulee tehdä 5.8.2020 mennessä. Tämä ryhmämuotoinen aloitus on tarkoitettu erityisesti niille hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa laboratorioalan osaamista.

Opintojen aloittaminen joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan on mahdollista, jos sinulla on aiempaa laboratorio-osaamista, olet työkokeilussa laboratoriossa tai jos olet suorittanut lukion ja/tai ylioppilastutkinnon ja matematiikka, fysiikka ja kemia on suoritettu hyvin arvosanoin.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Kutsu valintahaastatteluun lähetetään sähköpostitse. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite…

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Laborantti työskentelee eri teollisuuden alojen, tutkimuslaitosten tai julkisen sektorin laadunvalvontaan, tuotekehitykseen, tutkimukseen ja prosessien seurantaan liittyvissä tehtävissä. Olet perusosaaja ja kehittäjä. Voit työskennellä erilaisissa yrityksissä tai perustaa oman yrityksen.

Opinnoissa on lähipäiviä joka toinen viikko maanataista torstaihin. Opintojen edetessä oppilaitoksessa läsnäolo vähenee, sillä silloin opiskellaan työpaikoilla.

Rakenne

Laboratorioalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:
Laboratorion perustyöt, 40 osp
Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, 25 osp
Bioanalytiikka, 25 osp
Mittaukset ja laiteanalytiikka, 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp, esimerkiksi:
Biotekniset sovellukset, 10 osp
Elintarvikeanalytiikka, 10 osp
Laiteanalyysien sovellukset, 10 osp
Teollisuuden prosessit, 10 osp
Ympäristöanalytiikka, 10 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Monta tapaa opiskella

Teemapäivät oppilaitoksen laboratoriossa, itseopiskelu, työpaikalla (laboratoriossa) tapahtuva opiskelu

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
22.6.–31.7. ma–pe klo 09–12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä