Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua vastuullinen ja tarkkuutta vaativa työ tutkimus- ja tuotekehitys- tai laadunvalvontalaboratoriossa? Laboratorioala voi olla sinun alasi. Olet pitkäjänteinen, huolellinen ja haluat tehdä tarkkoja tutkimuksia. Sinua kiinnostaa erinomainen työn laatu ja laitteiden toimintakunto. Laboratorioalan koulutuksen jälkeen voit työllistyä suoraan laboratoriotyöhön.

Opinnot voi aloittaa ryhmämuotoisesti seuraavan kerran syksyllä 2020. Aloitusajankohta ja hakuaika tähän aloitukseen tarkentuu myöhemmin. Tämä ryhmämuotoinen aloitus on tarkoitettu erityisesti niille hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa laboratorioalan osaamista.

Opintojen aloittaminen aikaisemmin on mahdollista, jos sinulla on aiempaa laboratorio-osaamista, olet työkokeilussa laboratoriossa tai jos olet suorittanut lukion ja/tai ylioppilastutkinnon ja matematiikka, fysiikka ja kemia on suoritettu hyvin arvosanoin.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Kutsu valintahaastatteluun lähetetään sähköpostitse. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: https://www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-vali…

Kuvaus

Laborantti työskentelee eri teollisuuden alojen, tutkimuslaitosten tai julkisen sektorin laadunvalvontaan, tuotekehitykseen, tutkimukseen ja prosessien seurantaan liittyvissä tehtävissä. Olet perusosaaja ja kehittäjä. Voit työskennellä erilaisissa yrityksissä tai perustaa oman yrityksen.

Opinnoissa on lähipäiviä joka toinen viikko maanataista torstaihin. Opintojen edetessä oppilaitoksessa läsnäolo vähenee, sillä silloin opiskellaan työpaikoilla.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 115 osp:
Laboratorion perustyöt 40 osp
Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 25 osp
Bioanalytiikka 25 osp
Mittaukset ja laiteanalytiikka 25 osp,
Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp:
Biotekniset sovellukset 10 osp
Elintarvikeanalytiikka 10 osp
Laiteanalyysien sovellukset 10 osp
Teollisuuden prosessit 10 osp
Ympäristöanalytiikka 10 osp
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
Yrityksessä toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Ne muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta ja niiden osa-alueista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita.

Monta tapaa opiskella

Teemapäivät oppilaitoksen laboratoriossa, itseopiskelu, työpaikalla (laboratoriossa) tapahtuva opiskelu

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perustutkinnon jälkeen voit hakeutua korkeakouluopintoihin (AMK). Vaihtoehtoisesti voit hakeutua ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Lisää tietoa jatkokoulutuksista
https://opintopolku.fi/wp/fi/

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä