Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

-

Kenelle

Oletko kiinnostunut luonnontieteistä ja haluat tehdä tarkkuutta, järjestelmällisyyttä ja sorminäppäryyttä vaativaa työtä? Oletko huolellinen ja sinulla on yhteistyö- ja organisointikykyjä? Laboratorioala saattaa olla sinua varten.

Mikäli työskentely terveydenhuollon laboratorioissa kiinnostaa, hakeudu opiskelemaan bioanalyytikoksi ammattikorkeakouluun.

Hakeutuminen

Seuraava ryhmämuotoinen koulutus alkaa elokuussa 2023. Hakuaika päättyy 30.4.2023. Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen perusteella toukokuussa 2023.

Opintojen aloittaminen joustavasti on mahdollista, jos olet jo hankkinut alan osaamista esimerkiksi työn, työkokeilun tai aikaisempien opintojen kautta.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Kutsu valintahaastatteluun lähetetään sähköpostitse. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite…

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Taipumus yliherkkyyteen, astma tai heikentynyt värinäkö saattavat olla esteenä ammatissa toimimiselle.

Kuvaus

Laborantti voi työllistyä mm. biotuoteteollisuuden tai elintarviketeollisuuden laadunvalvontaan, vesi- ja ympäristönäytteiden analytiikkaan ja lääketeollisuuden tuotekehitykseen. Työhön kuuluu analyysilaitteiden käyttöä ja ylläpitoa, liuosten ja reagenssien valmistusta ja käsittelyä sekä erilaisten määritysten tekemistä käsityönä. Laboratorioalan opinnoissa opitaan työskentelemään niin kemian kuin mikrobiologiankin laboratorioissa ja perehdytään erilaisten laboratorioiden välineisiin ja työskentelymenetelmiin.

Rakenne

Laboratorioalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).
Pakolliset tutkinnon osat
• Laboratorion perustöiden tekeminen 40 osp
• Laiteanalyysien tekeminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp, esimerkiksi
• Spektrometrian soveltavien analyysien tekeminen 15 osp
• Kromatografian soveltavien analyysien tekeminen 15 osp
• Orgaaniset työmenetelmät ja synteesit 15 osp
• Bioanalytiikan perustyöt 15 osp
• Biotekniikan soveltavien analyysien tekeminen 15 osp
• Elintarvikeanalyysien tekeminen 15 osp
• Ympäristöanalyysien tekeminen 15 osp
• Soveltavien laiteanalyysien tekeminen 15 osp
• Teollisuuden tuotantoprosessin seuranta ja laadunvalvonta 15 osp

Monta tapaa opiskella

Teemapäivät oppilaitoksen laboratoriossa, itseopiskelu, työpaikalla (laboratoriossa) tapahtuva opiskelu.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä