Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua vastuullinen ja tarkkuutta vaativa työ tutkimus- ja tuotekehitys- tai laadunvalvontalaboratoriossa? Laboratorioala voi olla sinun alasi. Olet pitkäjänteinen, huolellinen ja haluat tehdä tarkkoja tutkimuksia. Sinua kiinnostaa erinomainen työn laatu ja laitteiden toimintakunto. Laboratorioalan koulutuksen jälkeen voit työllistyä suoraan laboratoriotyöhön.

Hakeutuminen

Jos sinulla ei ole vielä laboratorioalan osaamista, opinnot on mahdollista aloittaa seuraavan kerran 30.8.2021. Tee hakemus viimeistään 4.8.2021. Opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan 20.8.2021.

Opintojen aloittaminen joustavasti on mahdollista, jos olet jo hankkinut alan osaamista esimerkiksi työn, työkokeilun tai aikaisempien opintojen kautta.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Kutsu valintahaastatteluun lähetetään sähköpostitse. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite…

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Laborantti työskentelee eri teollisuuden alojen, tutkimuslaitosten tai julkisen sektorin laadunvalvontaan, tuotekehitykseen, tutkimukseen ja prosessien seurantaan liittyvissä tehtävissä. Olet perusosaaja ja kehittäjä. Voit työskennellä erilaisissa yrityksissä tai perustaa oman yrityksen.

Opinnoissa on lähipäiviä joka toinen viikko maanantaista torstaihin. Opintojen edetessä oppilaitoksessa läsnäolo vähenee, sillä silloin opiskellaan työpaikoilla.

Rakenne

Laboratorioalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Laboratorion perustyöt 40 osp
• Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 25 osp
• Bioanalytiikka 25 osp
• Laiteanalytiikka 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp, esimerkiksi
• Biotekniset sovellukset 10 osp
• Elintarvikeanalytiikka 10 osp
• Laiteanalyysien sovellukset 10 osp
• Teollisuuden prosessit 10 osp
• Ympäristöanalytiikka 10 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp

Monta tapaa opiskella

Teemapäivät oppilaitoksen laboratoriossa, itseopiskelu, työpaikalla (laboratoriossa) tapahtuva opiskelu

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Elokuusta 2021 alkaen opiskelunsa Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2021 valmistuvat opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hakupalvelut

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä