Laajuus

24 h

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Lääkelaskennan verkkokurssi ja LOVe-LOP -koulutus sisältää kaksi erillistä verkkokurssia. Lääkelaskennan verkkokurssi on tarkoitettu niille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille / tutkinnon suorittaneille joilla on aiempi lääkehoidon koulutus, mutta jotka tarvitsevat lääkelaskennan kertausta. Aihealueet käydään läpi perusteellisesti tyypillisten mallitehtävien kautta. Jokaisesta tehtävästä on malliratkaisu ja vastaus.

LOVe-LOP- eli Lääkehoidon osaamisen perusteet lupakoulutus-kurssi on luonteeltaan aiempia perusopintojen sisältöjä kertaava. Terveysalan tutkinnon suorittaneet voivat suorittaa LOVe-LOP-tentit verkkokurssin opiskeltuaan. Sosiaalialan tutkinto (esim. sosionomi) edellyttää lisäopintoja.

Kuvaus

Lääkelaskennan verkkokurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti mutta kuitenkin ohjatusti: tehtävänannon jälkeen opetusvideon voi pysäyttää (Pause) ja ratkaista tehtävän itse. Sen jälkeen voi jatkaa ja katsoa malliratkaisun. Tehtävät on valittu siten, että lääkelaskennan verkkokurssi antaa hyvät valmiudet suorittaa työelämässä (hoitoalalla) yleisesti vaadittavan LOVe-LOP-verkkokurssin lääkelaskutentti.

Lääkelaskennan verkkokurssin sisältö jakautuu seuraaviin aihekokonaisuuksiin:

1. Yksikönmuunnokset
2. Kiinteän lääkkeen annostus (myös verranto ja roomalaiset luvut)
3. Nestemäisen lääkkeen annostus (myös käsitteet pitoisuus, vaikuttava aine, liuosmäärä)
4. Painon mukaan annoslaskenta
5. Lääkkeen annostus tippoina
6. Insuliinit
7. Prosentuaalinen pitoisuus

LOVe-LOP verkkokurssi kertaa lääkehoidon perusopintojen sisältöjä. Kurssi sisältää laajan teoriaosuuden (osat I, II ja III, joista osaan I sisältyy lääkelaskennan kertaus), PKV-lupakoulutus- ja rokotuslupakoulutusosion. Näistä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö voi suorittaa teoria-, lääkelasku- ja PKV-lupatentin, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi suorittaa lisäksi rokotuslupatentin. Ennen PKV-ja rokotuslupatenttien suorittamista tulee olla suorittanut LOP-lasku- ja LOP-teoriatentit.

LOVe-LOP-kurssin hyväksyttyä suorittamista edellytetään lähes kaikilta Keski-Suomen alueella lääkehoitoon osallistuvilta, julkisella sektorilla toimivilta hoitajilta. Moni yksityinen palveluntuottajakin edellyttää jo LOVe-LOP -kurssin suorittamista.

Tentti suoritetaan valvotusti Gradia Jyväskylän Kukkulan toimipisteessä (Keskussairaalantie 21). Tenttiä voit erikseen ilmoitettuina tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan tarkemman ohjeistuksen yhteydessä.

Ilmoittautumisen jälkeen sinulle toimitetaan erilliset tunnukset sekä Lääkelaskennan-verkkokurssille että LOVe-LOP-verkkokurssille. Tunnuksesi on voimassa 3 kuukautta. Mikäli et saa suoritettua kurssia kolmessa kuukaudessa, saat lisäaikaa suorittamiseen maksamalla 30 € / lisäkuukausi.

Huomioitavaa: kesäaikana voit ilmoittautua verkkokurssille 6.6.2021 saakka. Ilmoittautuminen kurssille on suljettu 7.6.2021-8.8.2021 välisen ajan.

Opettaja Marko Vuorinen, puh. 040 341 6201, marko.vuorinen@gradia.fi (lääkelaskenta)
Opettaja Katja Laitila katja.laitila@gradia.fi, puh. 040 341 6322 (LOVe LOP ja LOVe IV, suonensisäinen lääkehoito)
Opintosihteeri Katja Rantanen puh. 040 341 6417 katja.rantanen@gradia.fi (yleiset asiat mm. laskutus, lisäkuukausi)

Rakenne

Lääkelaskennan verkkokurssin sisältö jakautuu seuraaviin aihekokonaisuuksiin:

1. Yksikönmuunnokset
2. Kiinteän lääkkeen annostus (myös verranto ja roomalaiset luvut)
3. Nestemäisen lääkkeen annostus (myös käsitteet pitoisuus, vaikuttava aine, liuosmäärä)
4. Painon mukaan annoslaskenta
5. Lääkkeen annostus tippoina
6. Insuliinit
7. Prosentuaalinen pitoisuus

Kustannukset

140,00 € (sisältää 24 % alv).

Peruutusehdot

Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Hakupalvelut

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Paikkakunta

Jyväskylä

Koulutuksen osoite

Tentti suoritetaan valvotusti Gradia Jyväskylän Kukkulan toimipisteessä. Tenttiä voi erikseen ilmoitettuina tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan tarkemman ohjeistuksen yhteydessä.