Laajuus

24 h

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Lääkelaskennan jatko-verkkokurssi & LOVe IV-kurssi on tarkoitettu laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille eli sairaanhoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille, ensihoitajille.

Lääkelaskennan jatko-verkkokurssin aihealueet käydään läpi perusteellisesti teoriaopetuksen ja tyypillisten mallitehtävien kautta. Jokaisesta tehtävästä on malliratkaisu ja vastaus.

Kuvaus

Lääkelaskennan jatko-verkkokurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti mutta kuitenkin ohjatusti: tehtävänannon jälkeen opetusvideon voi pysäyttää (Pause) ja ratkaista tehtävän itse. Sen jälkeen voi jatkaa ja katsoa malliratkaisun.

Tehtävät on valittu siten, että verkkokurssi antaa hyvät valmiudet suorittaa työelämässä (hoitoalalla) yleisesti vaadittava LOVe IV-lääkelaskentatentti (IV=intravenoosinen eli laskimonsisäinen lääkehoito). Ennen LOVe IV-kurssin suorittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään LOVe LOP (Lääkeosaamisen perusteet)- kurssi.

Ilmoittautumisen jälkeen sinulle toimitetaan erilliset tunnukset sekä Lääkelaskennan jatko –verkkokurssille että LOVe IV-verkkokurssille. Kurssin opiskeltuasi voit suorittaa teoria- ja laskutentit valvotusti Gradia Jyväskylän Kukkulan toimipisteessä (Keskussairaalantie 21). Tenttiä voit erikseen ilmoitettuina tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan tarkemman ohjeistuksen yhteydessä. Molemmat osiot tulee suorittaa hyväksytysti.

Luonteeltaan LOVe IV-kurssi on aiempia perusopintojen sisältöjä kertaava. Näin ollen se ei siis korvaa perus- tai syventävää opetusta, vaan toimii lääkehoidon osaamisen tason varmistajana.
Tunnuksesi on voimassa 3 kuukautta. Mikäli et saa suoritettua kurssia kolmessa kuukaudessa, saat lisäaikaa suorittamiseen maksamalla 30 €/ lisäkuukausi.

Opettaja Katja Laitila katja.laitila@gradia.fi, puh. 040 341 6322 (LOVe IV, suonensisäinen lääkehoito)
Opintosihteeri Katja Rantanen puh. 040 341 6417 katja.rantanen@gradia.fi (yleiset asiat mm. laskutus, lisäkuukausi)
Opettaja Marko Vuorinen, puh. 040 341 6201, marko.vuorinen@gradia.fi (lääkelaskenta)
Opettaja Jaana Tolonen jaana.tolonen@gradia.fi, puh. 040 341 6347 (LOVe LOP, lääkehoidon perusteet)

Rakenne

Lääkelaskennan jatko -verkkokurssin sisältö jakautuu seuraaviin aihekokonaisuuksiin:

1. Prosentuaalinen pitoisuus
2. Liuosten valmistaminen
3. Liuosten laimentaminen
4. Tiputusnopeus

LOVe IV -verkkokurssilla kerrataan iv-lääke- ja nestehoitoon liittyvät teoreettiset perusteet. Kurssi koostuu seuraavista osista: IV-hoidon perusteet, IV-hoidon toteutus ja IV-nestehoito.

Kustannukset

150,00 € (sisältää 24 % alv).

Peruutusehdot

Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Aika

-