Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuosi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on sähköalan osaamista ja koulutus taustalla sekä halua oppia uutta kylmätekniikan alueelta. Koulutus toteutetaan muuntokoulutustyyppisenä sähköalan perustutkinnon omaaville hakijoille.

Kylmäkoneasentajan ja jäähdytyslaiteasentajan työtehtävissä arvostetaan ongelmanratkaisukykyä ja vastuullista asennetta. Ennakkohuolto- ja vikahuoltotehtävissä vaihtelevissa työkohteissa työskennellään usein yksin, mutta isommissa asennuskohteissa kylmälaiteasentaja toimii yhtenä tiimin jäsenistä.

Kylmätekniikka on tulevaisuuden ala. Alan yrityksillä Keski-Suomen alueella on useita paikkoja auki, ja asiakaspalveluhenkisille uusille osaajille on kysyntää.

Hakeutuminen

Koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutukeen voit hakea TE-hallinnon internet-sivujen kautta osoitteessa: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/701854?searchPhrase=gradia&&&anno…. Haku työvoimakoulutukseen päättyy 29.10.2021. Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus toteutetaan muuntokoulutustyyppisenä sähköalan käytännön osaamisen ja koulutuksen omaaville henkilöille. Pohjakoulutuksena valittavilla tulee olla sähköalan perustutkinto.

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite…

Työn luonteesta johtuen ajokortti on käytännössä kylmäasentajalle välttämätön.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutus alkaa marraskuussa oppilaitoksella osuudella, jossa käydään läpi lämpöoppia, sähköautomaatiota, kylmätekniikan käytännön osaamisia sekä mm. putkijuotosten tekemistä. Opetuksessa on mukana käytännön harjoituksia työsaleissa ja laboratorioissa. Kesäkausi huhtikuulta eteenpäin hyödynnetään työpaikoilla tapahtuvan oppimisen merkeissä alan yrityksissä.
Syksyllä 2022 opiskelijat palaavat joksikin aikaa oppilaitokselle suorittamaan loppuun opintonsa yksilöllisten suunnitelmiensa mukaisesti.

Suoritettu kylmäasentajan perustutkinto oikeuttaa yli 3 kg kylmäainetta sisältävien laitteiden huolto- ja asennuspätevyyteen.

Rakenne

Talotekniikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen 40 osp
• Kylmälaitoksen käyttöönottaminen 30 osp
• Kylmälaitteiden huoltaminen 15 osp
• Taloteknisten komponenttien sähköistäminen 30 osp

Tarjolla olevat valinnaiset tutkinnon osat
• Erikoisjärjestelmien putkistojen hitsaaminen 15 osp
• Maalämpölaitteistojen asentaminen 15 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisessa koulutuksessa kylmäalan jatkotutkintoja ovat talotekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit esimerkiksi opiskella talotekniikan alan insinööriksi ammattikorkeakoulussa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Mape 18.22.10. klo 912
25.10. alkaen ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä