Kulttuurisen moninaisuuden kohtaaminen -webinaari työpaikkaohjaajille 16.12. ja 17.12.2020 klo 14-16

Gradia järjestää työpaikkaohjaajiensa vaativan työn tueksi Kulttuurisen moninaisuuden kohtaaminen -webinaarin keskiviikkona 16.12. ja torstaina 17.12.2020 klo 14.00-16.00

Maksuton webinaari on tarkoitettu sinulle, joka toimit Gradian koulutussopimus- tai oppisopimusopiskelijan työpaikkaohjaajana ja kohtaat ohjaustyössäsi eri kulttuureita edustavia ohjattavia.

Interkulttuurisella kompetenssilla tarkoitetaan valmiuksia kohdata eri kulttuuritaustoista tulevia henkilöitä. Ammatillisessa koulutuksessa, kuten koko yhteiskunnassa, on edustettuina yhä enemmän eri taustoilla ja eri syistä maahansaapuneita. Tässä koulutuksessa saat tietoa ja välineitä heidän kohtaamiseensa ja ohjaamiseensa selkeän viestinnän keinoin.

Webinaari koostuu kahdesta osasta

  1. Interkulttuurinen kompetenssi – tietoja, taitoja ja oikea asenne eri kulttuurien kohtaamiseen sekä tutustumista kulttuurieroihin. Keskiviikkona 16.12.2020 klo 14.00-16.00.
  2. Kulttuurien välinen viestintä ja selkeäkielinen viestintä. Torstaina 17.12.2020 klo 14.00-16.00.

Käsiteltäviä aiheita

  • kulttuurin määrittely ja oman kulttuurin vaikutus toisten kohtaamisessa
  • maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä ja faktatietoa
  • kulttuurierot
  • millainen henkilö on taitava eri kulttuuritaustoista tulevien kohtaamisessa?
  • monikulttuurinen vuorovaikutus
  • selkeäkielinen viestintä


Webinaari toteutetaan Teams-verkkokokousympäristössä ja kouluttajana toimii lehtori Ulla Koukkari-Anttonen. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lisätietoja

Työelämäkoordinaattori Kirsi Hämäläinen, p. 040 341 5198, kirsi.hamalainen@gradia.fi