Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osp. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS). Se voi olla noin 1.5 v- 3 v, riippuen hakijan taustasta.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Opiskele kokiksi tai tarjoilijaksi Jyväskylässä!

Seuraavan kerran opinnot voi aloittaa ryhmämuotoisesti 2.9.2019. Hakemukset tähän aloitukseen tulee tehdä viimeistään 7.8.2019. Osa hakijoista voidaan sijoittaa elokuussa alottaneisiin ryhmiin.

Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville, uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville aikuisille sekä nuorille.

Haluatko oppia valmistamaan maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa? Tai oletko kiinnostunut asiakaspalvelusta ja myyntitehtävistä? Ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa voi opiskella kokin tai tarjoilijan osaamisalassa. Kokin työssä vaaditaan hyvää paineensietokykyä, luovuutta ja vastuullisuutta. Tarjoilijan ammatissa vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, ihmistuntemusta, kielitaitoa, vastuullisuutta ja joustavuutta. Koulutuksen jälkeen sinun on mahdollista työllistyä monipuolisiin tehtäviin kahvilaan-, ravintolaan-, baarin- ja julkisen sektorin toimipaikkoihin sekö juhla- ja pitopalveluyrityksiin. Voit työskennellä myös yrittäjänä. Opinnot antavat hyvät jatko-opintovalmiudet esimerkiksi ammattikorkeakoulun restonomikoulutukseen.

Sinun on mahdollista hakeutua opiskelemaan myös kokin tai tarjoilijan tutkinnon osia.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu valintahaastatteluun. Valinnassa painotamme opiskeluvalmiuksia tutkinnon suorittamiseksi sekä motivaatiota ja kiinnostusta alaan.

Kokin ja tarjoilijan ammatti vaatii soveltuvuutta alalle: hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä vuorovaikutustaitoja. Käsissä ilmenevä vaikea atooppinen ihottuma ja vaikeat ruoka-aineallergiat ovat haasteena kokin ammatissa toimimiselle. Hakijalta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa.

Kuvaus

Kokkina osaat käyttää erilaisia työvälineitä ja laitteita sekä huomioida työssäsi puhtaanapitoon ja hygieniaan liittyvät asiat. Osaat järjestää asiakkaiden toiveiden mukaisia tilaisuuksia ja toimia tarvittaessa myös asiakaspalvelussa.

Tarjoilijan opinnoissa opit tarjoilu-, asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviä erilaisissa ravintoloissa ja kahviloissa. Työssäsi huolehdit asiakastilojen viihtyvyydestä sekä ruokien ja juomien myynnistä. Osaat toimia ja tarjoilla erilaisissa tilaus- ja juhlatarjoiluissa.

Opinnoissa suoritetaan hygieniapassi ja anniskelupassi.

Opintoihin voi valita kahden tutkinnon opinnot ja suorittaa samanaikaisesti ylioppilastutkinnon.

Rakenne

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 180 osp

KOKIN osaamisalan opinnot

Pakolliset tutkinnon osat:
- Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 osp
- Lounasruokien valmistus 40 osp
- Annosruokien valmistus 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
Voit laajentaa osaamistasi esimerkiksi seuraavilla opinnoilla:
- Á la carte ruanvalmistus 30 osp
- Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 25 osp
- Suurkeittiön ruokatuotanto 25 osp
- Kahvilapalvelut 10 osp
- Katu- ja pikaruokapalvelut 10 osp
- Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Ne muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta ja niiden osa-alueista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita.

TARJOILIJAN osaamisalan opinnot

Pakolliset tutkinnon osat:
- Ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp
- Asiakaspalvelu ja myynti 25 osp
- Annosruokien ja juomien tarjoilu 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
Voit laajentaa osaamistasi esimerkiksi seuraavilla opinnoilla:
- Á la carte tarjoilu 30 osp
- Tilaus- ja juhlaruokien tarjoilu 25 osp
- Juomien myynti ja tarjoilu 25 osp
- Kahvilapalvelut 10 osp
- Katu- ja pikaruokapalvelut 10 osp
- Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Ne muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta ja niiden osa-alueista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on joustavaa ja ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanteet. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet. Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua sisältäen alalle tyypillisesti jonkin verraan ilta- ja viikonloppuopiskelua.

Oppilaitoksessa opiskellessasi opintosi koostuvat kontakti- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Koulutuksen aikana voi hakeutua ulkomaille. Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuksella, jos sinulla on työsuhde tai toimit yrittäjänä. Työajan tulee olla keskimäärin 25h viikossa.

Opiskelu on omaehtoista päätoimista ammatillista koulutusta ja oikeuttaa Kelan opintotukeen, ehtojen täyttyessä työttömyysetuuteen (te-toimisto) tai aikuiskoulutustukeen (Koulutusrahasto).

Kustannukset

Ammatillisessa perustutkinnossa opiskelu on maksutonta, mutta opiskelijat hankkivat työasut, työjalkineet ja opiskelumateriaalin. Kustannukset ovat noin 500 euroa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suoritettuasi saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja voit hakeutua korkeakouluopintoihin yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Luonteva jatko-opintoväylä on restonomikoulutus ammattikorkeakoulussa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus hakeutua alan ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin Gradia Jyväskylään.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
24.6.–31.7. ma–pe klo 12–15

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä