Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Seuraava koulutuksen aloitus on elokuussa 2019. Koulutuksen kohderyhmänä ovat kiinteistönhoitoalasta ja koulutuksesta kiinnostuneet, motivoituneet henkilöt, jotka ovat suorittaneet peruskoulutason.

Kelpoisuusvaatimukset

Ajokortti katsotaan eduksi, kiinteistönhoitajat tarvitsevat sitä työssään.

Kuvaus

Tutkinto suoritetaan näyttöinä kiinteistönhoitajan käytännön työtehtävissä.
Kiinteistönhoitajan työtehtäviin kuuluu esimerkiksi kiinteistön huoltotyöt ja teknisten järjestelmien hoito. Kiinteistönhoitajan työ edellyttää itsenäistä ja vastuullista työotetta sekä asiakaspalvelutaitoja.

Rakenne

Opintojen aloituksesta ja kestosta sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osaamisalan tavoitteiden mukaisesti, jossa tutkinnon laajuus on 180 osp.

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

Pakollinen tutkinnon osa 15 osp:
•Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp

Kiinteistöhoidon osaamisala 60 osp:
•Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp.
•Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
mm.
• Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito 20 ops
• Kiinteistöautomaation käyttäminen 20 osp
• Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla 20 osp
• LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito 20 osp.
• Piha – ja ulkoalueiden hoitaminen 20 osp
• Huippuosaajana toimiminen 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina (lähi,etä,työssäoppiminen)

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: https://www.gradia.fi/oppisopimus

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotukea.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
24.6.–31.7. ma–pe klo 12–15

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä