Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kiinteistönhoitoalasta ja koulutuksesta kiinnostuneet, motivoituneet henkilöt, jotka ovat suorittaneet peruskoulutason.

Hakeutuminen

2.12.2019-30.4.2020 haet elokuussa alkavaan koulutukseen. Opintojen aloituspäivä tarkentuu kevään aikana.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta, joten muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Ajokortti katsotaan eduksi, kiinteistönhoitajat tarvitsevat sitä työssään.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Tutkinto suoritetaan näyttöinä kiinteistönhoitajan käytännön työtehtävissä.
Kiinteistönhoitajan työtehtäviin kuuluu esimerkiksi kiinteistön huoltotyöt ja teknisten järjestelmien hoito. Kiinteistönhoitajan työ edellyttää itsenäistä ja vastuullista työotetta sekä asiakaspalvelutaitoja.

Rakenne

Opintojen aloituksesta ja kestosta sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osaamisalan tavoitteiden mukaisesti, jossa tutkinnon laajuus on 180 osp.

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

Pakollinen tutkinnon osa 15 osp:
•Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp

Kiinteistöhoidon osaamisala 60 osp:
•Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp.
•Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
mm.
• Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito 20 ops
• Kiinteistöautomaation käyttäminen 20 osp
• Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla 20 osp
• LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito 20 osp.
• Piha – ja ulkoalueiden hoitaminen 20 osp
• Huippuosaajana toimiminen 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina (lähi,etä,työssäoppiminen)

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotukea.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä