Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kiinteistönhoitoalasta ja koulutuksesta kiinnostuneet, motivoituneet henkilöt, jotka ovat suorittaneet peruskoulutason.

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen haku- ja aloitusajat:
• Hakuaika 30.3.-30.5.2022, opintojen aloitus 8.8.2022
• Hakuaika: 5.10-30.11.2022, opintojen aloitus 16.1.2023

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelut pidetään kesäkuun alussa. Haastatteluaika ilmoitetaan haastattelukutsussa.

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelut pidetään kesäkuun alussa. Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Ajokortti katsotaan eduksi, kiinteistönhoitajat tarvitsevat sitä työssään.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. 30.5. päättyvän haun kielikoe on perjantaina 3.6.2022. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Tutkinto suoritetaan näyttöinä kiinteistönhoitajan käytännön työtehtävissä.
Kiinteistönhoitajan työtehtäviin kuuluu esimerkiksi kiinteistön yleishoito ja valvonta kiinteistöissä ja ulkoalueilla sekä teknisten järjestelmien hoitoa.
Kiinteistönhoitajan työ edellyttää itsenäistä ja vastuullista työotetta sekä asiakaspalvelutaitoja.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat kiinteistönhoidon osaamisalalla:
• Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
• Kiinteistön yleishoito ja valvonta 30 osp
• Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp, esimerkiksi:
• Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito 20 osp
• Kiinteistöautomaation käyttäminen 20 osp
• Kiinteistön toiminta kunnon arviointi 20 osp
• Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla 20 osp
• LVV-järjestelmien toimintakunnon ylläpito 20 osp
• Piha – ja ulkoalueiden hoitaminen 20 osp
• Rakennustekniset korjaustyöt 20osp
• Huippuosaajana toimiminen 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2022 valmistuneet opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke,to klo 9-15, ti ja pe klo 10-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä