Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluatko syventää osaamistasi kehitysvammaisen henkilön arjen tuesta vai haluatko työllistyä tulevaisuudessa kehitysvamma-alalle? Tämä koulutus on mahdollinen, vaikka sinulla ei olisi aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta kehitysvamma-alan työstä.

Seuraavat koulutuksen aloittamisajankohdat ovat lokakuussa 2019 ja helmikuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan on tarvittaessa oltava valmis toimittamaan terveydentilaa koskevat tiedot oppilaitokseen, lisätietoa
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa.

Kuvaus

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset henkilöt asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palvelujen käyttäjinä.

Rakenne

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnossa on kolme pakollista tutkinnon osaa:
- Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla-
- Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen
- Vuorovaikutus ja kommunikointi

Lisäksi opiskelija valitsee yhden valinnaisen tutkinnon osan, joka voi olla:
- Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa
- Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-allalla
- tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tai
- tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua, verkko-oppimista ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikoilla tutkinnon osa kerrallaan. Teemme sinun kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa huomioimme aikaisemman osaamisesi. Opintojen kesto ja määritellään tässä yhteydessä.

Kustannukset

Koko tutkinnon suorittaminen maksaa 500 € (mahdollisuus maksaa kahdessa erässä).

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit esimerkiksi jatkaa opintojasi kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnossa (osaamisalavaihtoehdot: vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, työvalmennuksen osaamisala tai näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala) tai puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnoissa.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä