Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluaisitko ohjata asiakkaita lasten ja nuorten suojelussa, aikuisten elämänvaiheiden muutostilanteissa tai osaamisen ja työllistymisen edistämisessä? Kiinnostaako sinua kasvatus- ja ohjausala? Haluatko lisätä osaamistasi ja kehittyä kasvatus- ja ohjaustyössä ja saada osaamisestasi tutkinnon työn ohessa? Tule opiskelemaan Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa, ohjauksen osaamisalaa. Ohjauksen osaamisalan suorittanut voi sijoittua työskentelemään esimerkiksi lasten ja nuorten suojeluun, perhetyöhön, etsivään nuorisotyöhön, työvalmennukseen, työpajatoimintaan tai tuetun asumisen yksiköihin.

Hakeutuminen

Voit hakeutua opiskelemaan koko tutkintoa tai yksittäisiin tutkinnon osiin osaamistarpeesi mukaan. Opinnot voi aloittaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti aina tutkinnon osan vaihtuessa.

Kelpoisuusvaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto soveltuu henkilöille, joilla on jo jonkin verran kokemusta kasvatus- ja ohjaustyöstä tai aiempia opintoja alalta. Opintojen ajaksi hakijan tulee hankkia kasvatus- ja ohjausalan ja ohjauksen osaamisalan opintoihin soveltuva työpaikka, jossa mahdollistuu tutkinnon suorittaminen.

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuus alalle arvioidaan. Mikäli hakija ei saavu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Koulutuksen alkuvaiheessa pyydetään myös rikostaustaote, mikäli työskentelee alaikäisten kanssa.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, ohjauksen osaamisalan suorittanut osaa toimia vaativissa asiakas- ja ohjaustilanteissa eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä. Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio.

Rakenne

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjauksen osaamisala 150 osp

1. Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp (syksyllä 2021)

2. Valitaan kaksi tutkinnon osaa kolmesta:
a. Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp (syksyllä 2021)
b. Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp (aloitus tammikuussa 2021)
c. Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp (aloitus maaliskuussa 2021)

3. Valinnaiset tutkinnon osat. Valittava vähintään 30 osp
Esimerkiksi:
Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta
perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 10 osaamispisteen laajuisesti.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta (arviolta 3-6 lähipäivää/tutkinnonosa), itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on koko opintojen ajan, joten tarvitset opintoja tukevan työpaikan. Työpaikkoja voi olla useampikin opintojen aikana. Vaadittavan ammattitaidon osoitat näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

500€

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä