Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Olet kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten ohjaamisesta. Sinulla on aiempaa koulutusta tai kokemusta kasvatus-, nuoriso-, tai sosiaali- ja terveysalalta tai muulta soveltuvalta alalta ja haluat kehittää osaamistasi. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Ohjauksen osaamisalan suorittanut saa lisää valmiuksia työskentelyyn eri-ikäisten ja eri elämänvaiheiden muutostilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Toimintaympäristönä voi olla järjestöt, julkinen tai yksityinen sektori, kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio, kuten esimerkiksi päiväkoti, nuorisotila, perhetyö, tuetun asumisen yksikkö, järjestön toiminta, laitos jne.

Opinnot toteutetaan työelämäpainotteisesti eli sinun tulee hankkia opiskelua varten työpaikka.

Tutkinto ei anna erillistä ammattinimikettä, vaan on lisäkoulutusta.

Hakeutuminen

Voit hakea jatkuvassa haussa mukaan ympäri vuoden ja tällöin pääset mukaan opintoihin aina uuden tutkinnon osan alkaessa eli elo-, marras-, tammi- tai maaliskuun alussa.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakija kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuus alalle arvioidaan. Mikäli hakija ei saavu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Koulutuksen alkuvaiheessa opiskelijalta pyydetään myös rikosrekisteriote.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia erilaisissa kasvatus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä kasvattajana ja ohjaajana. Osaat edistää yhteisöllisyyttä ja toimia moniammatillisessa yhteistyössä.

Tutkinnosta on mahdollista opiskella myös yksittäisiä tutkinnon osia. Yksittäisiin tutkinnon osiin haetaan näiden linkkien kautta:
• Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa: https://www.gradia.fi/aikuisten-ohjaus-eri-elamantilanteissa/l19563
• Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä: https://www.gradia.fi/lapsen-ja-nuoren-suojelu-kasvatus-ja-ohjaustyossa
• Osaamisen ja työllistävyyden ohjaus: https://www.gradia.fi/osaamisen-ja-tyollistyvyyden-ohjaus/l19566

Rakenne

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjauksen osaamisala 150 osp

Pakollinen tutkinnon osa:
• Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1, yht. 100osp
• Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp
• Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp
• Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, yht. 20-60 osp, esimerkiksi:
• Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
• Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta
perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 10 osaamispisteen laajuisesti.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja koostuu lähi- ja verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sekä näytöistä. Pitkämatkalaisille järjestetään myös mahdollisuus osallistua lähipäiviin etäyhteydellä.

Opintojen ajaksi hakijan tulee hankkia kasvatus- ja ohjausalan ja ohjauksen osaamisalan opintoihin soveltuva työpaikka, jossa mahdollistuu tutkinnon suorittaminen.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, esimerkiksi sosionomin ja yhteisöpedagogin opintoihin tai kasvatustieteellisiin opintoihin. Voit myös laajentaa osaamistasi opintojen jälkeen muiden ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opinnoilla.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä