Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Olet jo ohjauksen ammattilainen ja haluat syventää osaamistasi opintojen avulla. Sinulla on jo aiempaa koulutusta tai työkokemusta kasvatus- ja ohjausalalta, sosiaali- ja terveysalalta tai muulta soveltuvalta alalta ja haluat kehittää osaamistasi. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Ohjauksen osaamisalan suorittanut saa valmiuksia työskentelyyn esimerkiksi lasten ja nuorten suojelussa, perhetyössä, etsivässä nuorisotyössä, työvalmennuksessa, työpajatoiminnassa, tuetun asumisen yksiköissä tai oppilaitoksilla esimerkiksi ammatillisen ohjaajan työtehtävissä.

Opinnot toteutetaan työelämäpainotteisesti eli sinun tulee hankkia opiskelua varten työpaikka.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Opintojen aloittamista suositellaan lukuvuoden alussa, elokuussa. Opinnot on kuitenkin mahdollista aloittaa aina uuden tutkinnon osan alkaessa eli elo-, marras- tai tammikuun alussa tai maaliskuun puolivälissä.

Kelpoisuusvaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto soveltuu henkilöille, joilla on jo jonkin verran kokemusta kasvatus- ja ohjaustyöstä tai aiempia opintoja alalta. Opintojen ajaksi hakijan tulee hankkia kasvatus- ja ohjausalan ja ohjauksen osaamisalan opintoihin soveltuva työpaikka, jossa mahdollistuu tutkinnon suorittaminen.

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuus alalle arvioidaan. Mikäli hakija ei saavu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Koulutuksen alkuvaiheessa pyydetään myös rikostaustaote, mikäli työskentelee alaikäisten kanssa.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia erilaisissa kasvatus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä kasvattajana ja ohjaajana. Osaat edistää yhteisöllisyyttä ja toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Huomaathan, että tutkinto ei anna erillistä ammattinimikettä, vaan on lisäkoulutusta.

Tutkinnosta on mahdollista opiskella myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Rakenne

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjauksen osaamisala 150 osp

Pakollinen tutkinnon osa
• Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp (elo-lokakuu 2021)

Valinnaiset tutkinnon osat. Valitaan kaksi tutkinnon osaa kolmesta, yhteensä 100 osp
• Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä 50 osp (tammi-maaliskuu 2022)
• Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus 50 osp (maalis-kesäkuu 2022)
• Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa 50 osp (marras-joulukuu 2021)

Valinnaiset tutkinnon osat. Valittava vähintään 30 osp, esimerkiksi
• Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
• Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
Valinnaisen tutkinnon osan aikataulu ja koulutuksen kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 10 osaamispisteen laajuisesti.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja koostuu lähi- ja verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sekä näytöistä.
Opintojen ajaksi hakijan tulee hankkia kasvatus- ja ohjausalan ja ohjauksen osaamisalan opintoihin soveltuva työpaikka, jossa mahdollistuu tutkinnon suorittaminen.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koko tutkinnon hinta on 500 euroa ja yksittäisen tutkinnon osan suorittaminen maksaa 200 euroa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, esimerkiksi sosionomin ja yhteisöpedagogin opintoihin tai kasvatustieteellisiin opintoihin. Voit myös laajentaa osaamistasi opintojen jälkeen muiden ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opinnoilla.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä