Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1-1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Ohjaatko työssäsi asiakkaita lasten ja nuorten suojelussa, aikuisten elämänvaiheiden muutostilanteissa tai osaamisen ja työllistymisen edistämisessä? Kiinnostaako sinua kasvatus- ja ohjausala? Haluatko lisätä osaamistasi ja kehittyä kasvatus- ja ohjaustyössä ja saada osaamisestasi tutkinnon työn ohessa? Tule opiskelemaan Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa, ohjauksen osaamisalaa. Ohjauksen osaamisalan suorittanut voi sijoittua työskentelemään esimerkiksi lasten ja nuorten suojeluun, perhetyöhön, etsivään nuorisotyöhön, työvalmennukseen tai tuetun asumisen yksiköihin.

Kelpoisuusvaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet kasvatus- ja ohjausalasta. Hakijalle katsotaan eduksi työskentely ohjaustyössä. Opintojen ajaksi hakijan tulee hankkia kasvatus- ja ohjausalan työpaikka, jossa mahdollistuu tutkinnon suorittaminen.

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuus alalle arvioidaan. Mikäli hakija ei saavu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Koulutuksen alkuvaiheessa pyydetään myös rikostaustaote, mikäli työskentelee alaikäisten kanssa.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista:www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä alan vaativissa tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa. Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio.

Rakenne

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjauksen osaamisala 150 osp

1. Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
2+6 lähipäivää, syksyllä 2020

2. Valitaan kaksi tutkinnon osaa kolmesta:
a. Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp (syksyllä 2020)
b. Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp (keväällä 2021)
c. Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp (keväällä 2021)

3. Valinnaiset tutkinnon osat. Valittava vähintään 30 osp
Esimerkiksi:
Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta
perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 10 osaamispisteen laajuisesti.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta (arviolta 3-6 lähipäivää/tutkinnonosa), itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on koko opintojen ajan, joten tarvitset opintoja tukevan työpaikan. Työpaikkoja voi olla useampikin opintojen aikana. Vaadittavan ammattitaidon osoitat näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

500€

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä