Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1-1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Ohjaatko työssäsi asiakkaita elämänvaiheiden muutostilanteissa ja työllistymisessä? Kiinnostaako sinua kasvatus- ja ohjausala? Haluatko lisätä osaamistasi tai saada osaamisestasi tutkinto työn ohessa?
Tule opiskelemaan Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa, ohjauksen osaamisalaa.
Koulutus alkaa syksyllä 2019.

Kelpoisuusvaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet kasvatus- ja ohjausalasta. Tutkinto voi olla alalle tulotutkinto, mutta hakijalle katsotaan eduksi työskentely ohjaustyössä. Opintojen ajaksi tarvitaan kasvatus- ja ohjausalan työpaikka, joka pitää hankkia itse, ellei ole jo työsuhteessa.
Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset määrätään OPH:n määräyksessä ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilaansa koskevat tiedot. Koulutuksen alkuvaiheessa pyydetään myös rikostaustaote, mikäli työskentelee alaikäisten kanssa.
Kaikki hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen ja soveltuvuus alalle arvioidaan. Hakijalta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa opiskeluun ja alalla työskentelyyn. Kielitaito arvioidaan ennen koulutukseen hyväksymistä.

Kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.
Tutkinnon suorittanut voi työskennellä alan vaativissa tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa. Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio.

Rakenne

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjauksen osaamisala 150 osp

1. Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
7 lähipäivää, syksyllä 2019

2. Valitaan kaksi tutkinnon osaa kolmesta:
a. Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp
b. Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp
14.2, 11.3, 27.3, 6.4.2020
c. Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp
13.9, 11.10, 17.10.2019

3. Valinnaiset tutkinnon osat. Valittava vähintään 30 osp
Esimerkiksi:
Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta
perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 10 osaamispisteen laajuisesti.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta ( arvio 1-2pv/kk ), itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on koko opintojen ajan, joten tarvitset opintoja tukevan työpaikan. Voit opiskella oman työn ohessa, oppisopimuksella tai koulutussopimuksella (päätoimista opiskelua). Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti.
Vaadittavan ammattitaidon osoitat näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla.

Kustannukset

500 e

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä