Laajuus

2-4 vuotta opiskelijan oman valinnan mukaan. Suositeltu aika on 3 vuotta.

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Yrittäjyyden opinto-ohjelma on tarkoitettu yrittäjyydestä kiinnostuneille, yrittäjänä lukio-opintojen ohella toimimista suunnitteleville sekä yrittäjän ammattiin ja oman yrityksen perustamiseen tähtääville nuorille. Yrittäjämäinen ajattelutapa on rohkeutta, oma-aloitteisuutta ja vastuun kantamista.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa Opintopolussa. Sitova ilmoittautuminen yrittäjyyspolulle tapahtuu opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Hakija täyttää hakemuksen lisäksi oppilaitoksen sähköisen ainevalintalomakkeen 14.4.2021 mennessä. Huomaathan, että yhteishaun hakuaikaa on jatkettu 7.4.2021 saakka.

Sähköinen ainevalintalomake: https://gradia.inschool.fi/browsecourses?school-id=41&checkout=true&lon…-

Ainevalintalomakkeen täyttöohje:
https://peda.net/jao/jyl/lom/sahkoisen-ainevalintalomakkeen-2021-tayt:f…

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus.

Kuvaus

Yrittäjyyspolku antaa hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle. Jo opiskeluaikana pääset verkoistoitumaan ja tekemään yhteistyötä paikallisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

Rakenne

Yrittäjyyspolulla opiskelet lukion oppimäärän ja sen päätteeksi voit suorittaa ylioppilastutkinnon. Lisäksi opiskelet valitsemiasi yrittäjyyskursseja. Yrittäjyyspolun sisällä voi rakentaa monenlaisia yksilöllisiä opintopolkuja omat yksilölliset tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja osaaminen huomioiden. Kurssivalinnoissa voit painottaa esimerkiksi omaa yritystoimintaa, kilpailutoimintaa tai vaikka kansainvälisyyttä.

Lukion oman yrittäjyystarjonnan lisäksi voit osallistua erilaisille oppilaitosyhteistyössä toteutettaville yrittäjyyskursseille sekä tietyille Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kursseille. 

Kustannukset

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttomuus koskee ensi syksynä niitä oppivelvollisia, jotka keväällä 2021 siirtyvät perusopetuksen 9. luokalta toiselle asteelle (pääosin vuonna 2005 syntyneet).

Opetus, aamupuuro ja lounas ovat olleet maksuttomia Gradian päivälukiolaisille aiemminkin. Syksystä 2021 alkaen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille myös välttämättömät oppimateriaalit ja opiskelussa tarvittavat välineet ovat maksuttomia.

Ensi syksynä 2021 laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lukiolaiset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tietokoneen ja muut välttämättömät oppimateriaalit. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat kuitenkin jatkossakin itse.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylioppilastutkinto antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden suomalaisiin korkeakouluihin ja sitä käytetään myös osana korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa myös hyvät mahdollisuudet hakeutua ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma - pe 18.10. - 22.10. klo 9 - 12

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä