Laajuus

2-4 vuotta opiskelijan oman valinnan mukaan. Suositeltu aika on 3 vuotta.

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Yrittäjyyden opinto-ohjelma on tarkoitettu yrittäjyydestä kiinnostuneille, yrittäjänä lukio-opintojen ohella toimimista suunnitteleville sekä yrittäjän ammattiin ja oman yrityksen perustamiseen tähtääville nuorille. Yrittäjämäinen ajattelutapa on rohkeutta, oma-aloitteisuutta ja vastuun kantamista.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa Opintopolussa. Sitova ilmoittautuminen yrittäjyyspolulle tapahtuu opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Hakija täyttää hakemuksen lisäksi oppilaitoksen sähköisen ainevalintalomakkeen:
Sähköinen ainevalintalomake https://wilma.gradia.fi/browsecourses?school-id=41&checkout=true&long-t…

Ainevalintalomakkeen täyttöohje: https://peda.net/jao/jyl/lom/sat2:file/download/1d08f4cefa0b1856cf26fa4…

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus.

Kuvaus

Yrittäjyyspolku antaa hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle. Jo opiskeluaikana pääset verkoistoitumaan ja tekemään yhteistyötä paikallisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

Rakenne

Yrittäjyyspolulla opiskelet lukion oppimäärän ja sen päätteeksi voit suorittaa ylioppilastutkinnon. Lisäksi opiskelet valitsemiasi yrittäjyyskursseja. Yrittäjyyspolun sisällä voi rakentaa monenlaisia yksilöllisiä opintopolkuja omat yksilölliset tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja osaaminen huomioiden. Kurssivalinnoissa voit painottaa esimerkiksi omaa yritystoimintaa, kilpailutoimintaa tai vaikka kansainvälisyyttä.

Lukion oman yrittäjyystarjonnan lisäksi voit osallistua erilaisille oppilaitosyhteistyössä toteutettaville yrittäjyyskursseille sekä tietyille Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kursseille. 

Kustannukset

Opetus on maksutonta, kun opiskelija suorittaa koko lukion oppimäärän. Lisäksi opiskelijalla on oikeus maksuttomaan aamupuuroon ja lounaaseen. Opiskelijan tulee itse ostaa oppikirjat ja muut oppimateriaalit sekä opiskelussa ja ylioppilaskirjoituksissa käytettävä kannettava tietokone. Opiskelijan tulee hankkia myös oma muistitikku (8 GB) ja langalliset kuulokkeet.
Ylioppilaskokeiden tutkintomaksut kuuluu myös opiskelijan kustantaa itse.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylioppilastutkinto antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden suomalaisiin korkeakouluihin ja sitä käytetään myös osana korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa myös hyvät mahdollisuudet hakeutua ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä