Laajuus

2-4 vuotta opiskelijan oman valinnan mukaan. Suositeltu aika on 3 vuotta.

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Sinulle, joka haluat opiskella luonnontieteitä ja matematiikkaa painotetusti. Luonnontiedepolkulaisena pääset tutustumaan kansainvälisesti tunnettuihin tutkijoihin ja heidän tekemäänsä työhön. Pääset myös haistelemaan yliopistoilmaa monien vierailujen aikana. Lukiossamme on uudet biologian, fysiikan ja kemian laboratoriot, joita hyödynnetään opiskelussa mahdollisimman paljon.

Jos olet kiinnostunut lääketieteestä, tekniikasta tai yleensä luonnontieteistä, luonnontiedepolku on sinulle hyvä valinta!

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa Opintopolussa. Sitova ilmoittautuminen luonnontiedepolulle tapahtuu opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Hakija täyttää hakemuksen lisäksi oppilaitoksen sähköisen ainevalintalomakkeen 14.4.2021 mennessä. Huomaathan, että yhteishaun hakuaikaa on jatkettu 7.4.2021 saakka.

Sähköinen ainevalintalomake: https://gradia.inschool.fi/browsecourses?school-id=41&checkout=true&lon…-

Ainevalintalomakkeen täyttöohje:
https://peda.net/jao/jyl/lom/sahkoisen-ainevalintalomakkeen-2021-tayt:f…

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus.

Kuvaus

Luonnontiedepolulla opiskellaan yhtenä ryhmänä luonnontieteiden kursseja läpi lukion. Tiivis porukka tuo paitsi tukea opiskeluun myös mahdollistaa pitkäaikaistenkin ystävyyssuhteiden syntymisen. Opetukselle keskeistä on kokeellinen lähestymistapa, mitä tukevat erinomaiset laborointitilat Lyseolla sekä mahdollisuus toteuttaa laborointia myös yliopistolla. Luonnontieteitä soveltavien alojen asiantuntijat laajentavat kutakin oppisisältöä esimerkiksi vierailemalla Lyseolla tai järjestämällä toimintaa yliopistolla. Vierailut liitetään kursseihin siten, että sinulla on riittävät pohjatiedot aiheesta. Osaamisesi kartuttua sinulla on myös mahdollisuus toimia matematiikka- ja luonnontiedetutorina muille Lyseon opiskelijoille!

Rakenne

Lukion oppimäärän pakollisten kurssien lisäksi opintosi koostuvat pääosin luonnontieteiden syventävistä ja soveltavista kursseista. Näin lukion päättötodistukseen vaadittavat 75 kurssia tulevat helposti täyteen. Tämän jälkeen saat ylioppilastodistuksen, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksyttävästi.

Kustannukset

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttomuus koskee ensi syksynä niitä oppivelvollisia, jotka keväällä 2021 siirtyvät perusopetuksen 9. luokalta toiselle asteelle (pääosin vuonna 2005 syntyneet).

Opetus, aamupuuro ja lounas ovat olleet maksuttomia Gradian päivälukiolaisille aiemminkin. Syksystä 2021 alkaen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille myös välttämättömät oppimateriaalit ja opiskelussa tarvittavat välineet ovat maksuttomia.

Ensi syksynä 2021 laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lukiolaiset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tietokoneen ja muut välttämättömät oppimateriaalit. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat kuitenkin jatkossakin itse.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylioppilastutkinto antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden suomalaisiin korkeakouluihin ja sitä käytetään myös osana korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa myös hyvät mahdollisuudet hakeutua ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma - pe 18.10. - 22.10. klo 9 - 12

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä