Laajuus

25 kurssia

Kenelle

Lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö,
1. joka on maahanmuuttaja tai vieraskielinen;
2. joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän taikka jolla katsotaan
muutoin olevan vastaavat tiedot ja taidot;
3. jolla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kielellä;
4. jonka tavoitteena on jatkaa opiskelua lukiossa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen jälkeen; ja
5. joka ei ole suorittanut yliopistolain (558/2009) 37 pykälän 1 momentissa mainittua tutkintoa
tai korkeakoulututkintoa.

Kelpoisuusvaatimukset

Oleskelulupa Suomessa.
Hakulomake täytetään Jyväskylän aikuislukion opintotoimistossa.

LUVA-koulutuksesta kiinnostuneet ottavat yhteyttä opinto-ohjaajaan p. 040 341 4663.

Kuvaus

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana.

Luva-koulutuksen sisällöt:
suomi toisena kielenä, 10 kurssia
muut kielet (englanti), 3 kurssia
matemaattiset aineet (matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia), 2 kurssia
yhteiskunnalliset aineet ja kulttuurintuntemus (historia ja yhteiskuntaoppi), 2 kurssia
opintojen ohjaus, 2 kurssia
valinnaisia opintoja, 6 kurssia

YHTEENSÄ 25 kurssia

• knowledge of society and culture
• student counselling

During preparatory education it is also possible to do basic education studies or upper secondary courses. Completed credits for general upper secondary courses will be transferred when the student starts general upper secondary. In all the preparatory education the individual educational needs of every student are taken into account.

LUVA – short for preparatory studies for general upper secondary – for immigrants and other foreign-language students is meant for persons who do not yet have the sufficient preparedness for good command of Finnish or Swedish language and diverse study skills that general upper secondary requires. Preparatory education takes one academic year. The studies include:
• Finnish or Swedish language studies
• other language studies
• mathematical and natural science studies

You can apply to preparatory education for general upper secondary if you fulfil the following requirements
• you have a basic education certificate or a certificate of a corresponding syllabus or otherwise have the corresponding knowledge and skills
• you have studied Finnish or Swedish and have the sufficient language skills needed for mastering the preparatory education.

The education is conducted in Finnish. Your language proficiency is evaluated by the education institution where the preparatory education for general upper secondary is organized.

Monta tapaa opiskella

Opetus toteutetaan lähiopetuksena ma-to klo 17-20.40.

Kustannukset

Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta.

Opiskelija kustantavat itse oppikirjat ja opiskeluvälineet.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus on päätoimista, kun sen laajuus on vähintään 25 kurssia. Tällöin opiskelija on oikeutettu opintotukeen.

Jatko-opintomahdollisuudet

LUVA-opinnot suorittanut voi hakea lukioon tai ammatilliseen koulutukseen jatkamaan toisen asteen opintoja.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe klo 10–14

Paikkakunta

Jyväskylä