Laajuus

75 osp

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Lähihoitajille tai lähihoitajaksi opiskeleville
Terveydenhoitajille, sairaanhoitajille, koulutetuille hierojille

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen haku- ja aloitusajat:
• Hakuaika 10.12.2021-12.4.2022. Opintojen aloitus 25.8.2022. (Huom! opintojen aloitus siirtynyt elokuulle -22 aiemmin ilmoitetusta aikataulusta)

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Hakijoiden tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta hakemukseensa.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Hakija on valmis toimittamaan tarvittaessa terveydentilaa koskevat tiedot koulutuksen järjestäjälle. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on keskiviikkona 20.4.2022. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia jalkojenhoidon yrittäjänä, terveyskeskuksessa, sairaalassa ja vanhustyön yksiköissä tai kuntoutuskeskuksessa ja kylpylässä.

Rakenne

Jalkojenhoidon osaamisalan opinnoissa perehdyt jalkaterveyttä edistäviin menetelmiin, jalkaongelmien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon sekä yhteistyöhön muiden jalkojenhoidon asiantuntijoiden kanssa.
Keskeisiä sisältöjä ovat jalkasairauksien ehkäisy, jalkojen kynsi- ja iho-ongelmien hoitotyö sekä perussairaudet ja niiden vaikutus jalkojen hyvinvointiin.

Tavoitteena on oppia
• ohjaamaan asiakasta jalkojen omahoidossa ja liikeharjoituksissa
• toteuttamaan terveyskasvatustapahtumia
• tekemään jalkojenhoidon suunnitelman sekä toteuttamaan ja arvioimaan sitä
• tutkimaan kengät, alaraajojen linjaukset sekä nivelten ja pehmytkudosten tilan
• ennaltaehkäisemään ja hoitamaan kovettumat, känsät, pitkät, paksut ja sisäänkasvaneet kynnet
• hoitamaan pitkäaikaissairaan, esim. diabeetikon, jalat ja lähettämään hänet tarvittaessa jatkohoitoon

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuotoista ja siinä käytetään myös nykyaikaista opiskeluteknologiaa. Se koostuu lähiopetuksesta, opintokäynneistä, oppimistehtävistä, projekteista sekä työssä oppimisesta.
Syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä vastuullista toimintaasi tulevana ammattilaisena. Lähiopetus ja työssäoppiminen painottuvat torstai -ja perjantaipäiviin klo 8-16.00. Kaikkiaan kontaktipäiviä kertyy noin 30 ja lisäksi osaamisen näyttöjä on yhteensä 4 päivää.
Työssä oppiminen toteutetaan yksittäisinä palvelupäivinä oppilaitoksen hoitolassa tai muussa soveltuvassa työpaikassa.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Opiskelukirjallisuuden, mahdolliset työasut ja työvälineet opiskelija kustantaa itse.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä