Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus sopii henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan tai kauneudenhoitoalan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aikaisemman tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot. Alan työkokemus sekä täydentävät ja syventävät opinnot ovat eduksi tutkinnon suorittamisessa. Ellei aiemmin hankittua ammattitaitoa ole, voidaan opintoja täydentää niin, että osaaminen varmistuu.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijat kutsutaan valintahaastattelutilaisuuteen. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä. Hakemuksesi peruuntuu, jos et osallistu valintahaastatteluun.

Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu myös hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi.

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa edellytetään käytännön tehtäviin ja työssäoppimiseen riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet tulee arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan.
Opiskelijavalinnan esteenä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon voi olla:

- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että ne estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
- veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin ja työssäoppimiseen sijoittumista
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Kuvaus

Kiinnostaako Sinua ihmisläheinen, vuorovaikutus- ja kädentaitoja vaativa ammatti?

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee sosiaali- ja terveysalan työtä asiakaspalvelutilanteissa itsenäisesti omalla vastuualueellaan. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksenteko ja oman osaamisen tunnistaminen sekä tiivis yhteistyö moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa.

Jalkojenhoitotyön lähtökohtia ovat ajantasainen tietoperusta, ennaltaehkäisevä toiminta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Työssä painottuvat asiakkaan omahoidon ohjaaminen ja yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa.

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kotona. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaan eri organisaatioille ja yksittäisille henkilöille.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös:

- Ilman valmistavaa koulutusta, jos on riittävästi tutkinnon perusteiden mukaista osaamista. Hakemuksen saapumisen jälkeen ohjataan suoraan tutkintotilaisuuteen.

- Oppisopimuksella, jos on sellainen työpaikka, jossa voi saada ohjausta tutkinnon suorittamiseen. Suoritusprosessi käynnistyy sopimalla asiasta työnantajan kanssa ja ottamalla yhteyttä kotipaikan oppisopimuskeskukseen.
Lisätietoja https://www.gradia.fi/oppisopimus

Rakenne

Jalkojenhoidon ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun pakolliset tutkinnon osat ja yksi valinnainen tutkinnon osa ovat suoritettu hyväksytysti.
Pakolliset tutkinnon osat:

1. Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito
2. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa
Valinnaiset osat:
4. Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä
5. Haavan hoito jalkojenhoidossa
6. Ammatillinen tutkinnon osa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto)

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot ja opiskelutavat. Opiskelu on monimuotoista ja ne on mahdollista suorittaa päätoimisesti tai työn ohessa. Opiskeluaika päätoimisena opiskelijana on keskimäärin 2 lukukautta. Tällöin lähiopiskelua on 2 -3 päivää viikossa. Sivutoimisesti opiskelevan on mahdollista suorittaa opinnot 1 – 2 vuodessa.

Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat jalkasairauksien ehkäisy, jalkojen kynsi- ja iho-ongelmien hoitotyö, perussairaudet ja niiden vaikutus jalkojen hyvinvointiin. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, opintokäynneistä, oppimistehtävistä, projekteista sekä työssä oppimisesta. Työssä oppiminen toteutuu oppilaitoksen jalkahoitolassa, erilaisissa hoidon ja huolenpidon työyhteisöissä ja osuuskunta Pegosuksessa.

Kustannukset

Koulutusmaksu 450 €
Kirjallisuus, työasu ja itsenäisissä harjoituksissa tarvittavat hoitovälineet ja tarvikkeet (100 € -300 €).

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe klo 10–14

Paikkakunta

Jämsä

Koulutuksen osoite

Koulutukseen on jatkuva haku, hakemuksesi saavuttua sinuun ollaan yhteydessä, kutsutaan haastatteluun ja sovitaan tutkinnon suorittamisen/ koulutuksen aloitusajankohdasta.