Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Talotekniikan perustutkinnon suorittaneilla on laaja-alaiset mahdollisuudet työllistyä monipuolisella alalla niin kotimaassa kuin kansainvälisissä projektitehtävissäkin. Opinnoissa perehdytään alan tekniikkaan, materiaaleihin ja työmenetelmiin. Talotekniikan perustutkinto antaa hyvät valmiudet myös alan jatko-opintoihin.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutuksen kohderyhmänä ovat talotekniikka-alasta ja koulutuksesta kiinnostuneet, motivoituneet henkilöt, jotka ovat suorittaneet peruskoulutason.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille riittävät valmiudet pystyäkseen koulutuksen jälkeen toimimaan ilmanvaihtoasentajan työtehtävissä. Ilmanvaihtoasentaja asentaa ja huoltaa rakennusten ilmanvaihtolaitteita ja -järjestelmiä. Toimintaympäristönä voi olla asennus- ja huoltotehtäviä tekevät yritykset, teollisuus tai itsenäisenä yrittäjänä toimiminen. Ilmanvaihtoasentajan työ edellyttää oma-aloitteisuutta, huolellisuutta, vastuullisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja.

Rakenne

Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasentaja, muodostuu neljästä pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Alla on esitetty oppilaitoksemme tarjoamat tutkinnon osat:
Pakolliset osat:
Ohutlevytyöt
Ilmanvaihtojärjestelmien asennus
Kanavaosien valmistus
Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus

Valinnaiset osat (suoritettava 4 tutkinnon osaa):
LVI-korjausrakentaminen
Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus
IV-koneiden huolto

Koulutus toteutetaan kokopäiväisenä opiskeluna; lähikoulutus- ja työssäoppimisjaksoilla. Tutkinnon osiin liittyviä perustyötehtäviä harjoitellaan työsalissa.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
24.6.–31.7. ma–pe klo 12–15

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä