Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto sulautuvat uudeksi yhteiseksi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnoksi 1.8.2020 alkaen. Uusia opiskelijoita valitaan jatkuvan haun kautta seuraavan kerran lukuvuoden 2020-2021 aikana. Uuteen tutkintoon liittyviä tietoja ja hakuaikatauluja päivitetään lukuvuoden 2019-2020 aikana.

Jos sinulla on aiempia keskenjääneitä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opintoja eli olet tulossa jatkamaan keskeytyneitä opintoja tai siirtymässä toisesta oppilaitoksesta, ota yhteyttä Hakupalveluihin.

Kelpoisuusvaatimukset

Todistus suoritetuista alan opinnoista sekä haastatteluun osallistuminen.

Kuvaus

ICT-asentajan koulutus antaa monipuoliset taidot toimia laaja-alaisesti IT-alan ja sähköalan työtehtävissä. Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutus ei nimestään huolimatta ole vain tietokoneella työskentelyä vaan sähkötekniikan tuntemus mittauksineen ja käsityökalujen käyttö asennustöissä on olennaista osaamista.

Tieto- ja tietoliikennealan ammattilaiset työskentelevät teknologian alueella, jossa laitteistojen, tietotekniikan sovellusten ja tietoturvan kehittyminen on nopeaa. Tämä vaatii alalla työskenteleviltä jatkuvaa itsensä kehittämistä.

Esimerkkejä ICT-asentajan työtehtävistä:
- kiinteistöjen tietoliikenneyhteyksien ja turvajärjestelmien asentaminen
- yrityksen IT-palveluiden tukihenkilönä työskentely
- teollisuuden laitevalmistus
- kodinkoneliikkeessä myyjän tehtävissä
- huoltoliikkeessä huoltamassa asiakkaiden laitteita (tietokoneet, kodinkoneet)
- yrittäjänä omassa firmassa

Työtehtävät edellyttävät usein asiakkaiden kanssa toimimista ja yhteistyötaitoja. Lisäksi tärkeää on osata etsiä tietoa eri lähteistä ja ratkaista laitteiden vikatilanteista johtuvia ongelmia.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp:
Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 osp
- opintojen sisältö: sähkötekniikka, elektroniikka, sähköasennukset, alan korttikoulutukset
Tietokone- ja tietoliikenneasennukset 30 osp
- opintojen sisältö: tietokonetekniikka, ohjelmointi, robotiikka, tietoliikennetekniikka, tietoturva

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp
Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi 30 osp
- opintojen sisältö: kiinteistöjen sisäverkot ja turvajärjestelmät
Palvelinjärjestelmät ja projektityöt 30 osp
- palvelinjärjestelmien hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat 40 osp
Huoltopalvelut 15 osp
Valvonta- ja ilmoitusjärjestelmäasennukset 15 osp
Kodin elektroniikka ja asennukset 15 osp
RF-työt 15 osp
Sähköasennukset 15 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jota päivitetään koulutuksen aikana.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisesta perustutkinnosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan alojen korkeakouluopinnot ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Myös ammattitutkinnot (AT) tai erikoisammattitutkinnot (EAT) voivat olla sinua varten, jos haluat syventää ammatillista osaamistasi.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä