Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 - 2,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Oletko sinä kiinnostunut tietotekniikasta, tietoliikenteestä ja ohjelmoinnista?

Haluatko sinä rakentaa, ylläpitää ja kehittää yhteiskunnan ja yrityksien toimintoja tukevia tieto- ja tietoliikennejärjestelmiä? Ajatteletko sinä, että sinun työpanostasi tarvitaan yhteiskunnan nykyisissä ja tulevissa visioissa? Haluatko sinä olla rakentamassa uutta, parempaa teknologiaan meidän kaikkien käytöön?

Voit hakea opiskelemaan seuraavan kerran keväällä 2020 uuteen tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon. Uuden tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020 ja tämä uusi tutkinto korvaa tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon. Uuteen tutkintoon liittyviä tietoja ja hakuaikatauluja päivitetään lukuvuoden 2019-2020 aikana.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus, riittävät opiskeluvalmiudet tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseksi.
Tutustumiskäynti oppilaitoksella (koulu- ja työtodistukset mukaan)
Jos et saavu paikalle, hakemus katsotaan peruuntuneeksi.

Kuvaus

Valmistuttuaan ICT-asentaja osaa asentaa huoneistojen ja toimistokiinteistöjen tietoliikennejärjestelmiä ja niihin liittyviä tietoliikenneyhteyksiä, sekä päätelaitteita käyttäjän vaatimusten mukaisesti. Kotitaloudet ja pienyritykset tarjoavat myös jatkuvasti kasvavat markkinat ICT-alan yrittäjyydelle, kuten erilaisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden myyntityöhön, konsultointiin, tietokantapalveluihin sekä sisällön tuotantoon. Perinteisesti alan työpaikat löytyvät sähkö- ja elektroniikka-alan yrityksistä.

Rakenne

Pakolliset tutkinnonosat:
- Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 osp
- Tietokone- ja tietoliikenneasennukset 30 osp
Pakolliset valinnaiset tutkinnonosat, joista valittava toinen:
- Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi 30 osp,
- Palvelinjärjestelmät ja projektityöt 30 osp
Valinnaiset opinnot:
- Huoltopalvelu 15 osp
- Valvonta- ja ilmoitusjärjestelmäasennukset 15 osp
- Kodin elektroniikka ja asennukset 15 osp
- RF -työt 15 osp
- Sähköasennukset 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Ne muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta ja niiden osa-alueista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.
Työvaatteet, työvälineet ja korttikoulutukset (n. 200 €)

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.
Luontevat jatko-opintomahdollisuudet ovat ammattikorkeakouluissa tekniikan alojen insinööriopinnoissa.

Lisää tietoa jatkokoulutuksista
https://opintopolku.fi/wp/fi/

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä