Laajuus

0 h

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Lukiolaiset

Kuvaus

Opintojakso on tarjolla jaksolla 4. Vaihtojaksolle otetaan enintään kolme opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelija osaa

- työskennellä lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan
- suunnitella työtään
- toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
- käyttää asiakkaan toimintakykyä edistävää ja voimavaralähtöistä työotetta
- motivoida asiakasta terveyttä ja hyvinvointia edistävään omahoitoon ja ehkäisemään riskejä
- ohjata asiakasta toiminnallisuuteen
- käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa ja huolenpidossa, saattohoidossa ja lääkehoidossa
- antaa tietoa palveluista
- ohjata apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä ja huollossa
- ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
- kehittää toimintaansa ja perustella ratkaisujaan ammatillisella tiedolla

Arviointi: Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla käytännön työtehtävissä lähihoitajan työssä edistäen asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Peruutusehdot

Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Aika

-