Laajuus

4 h

Aika

Hakuaika

-

Kenelle

Mietitkö, miten sitouttaa ja motivoida henkilöstöä organisaation toimintatapoihin ja tavoitteisiin? Entä miten onnistua löytämään merkityksellisyys omaan työhön? Koulutus soveltuu esimiestehtävissä tai tiimin vastuuhenkilönä toimiville henkilöille.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on saada lisää valmiuksia sitouttaa ja motivoida henkilöstöä organisaation toi-mintatapoihin ja tavoitteisiin. On tärkeää luoda asioille merkitys ja saada oivalluksia. Jokaisella on oma arvomaailma ja erilainen sitoutumisen aste. Työmotivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttavat monet eri tekijät. Kilpailun kiristyessä, on työnantajan panostettava henkilöstöön, jotta parhaat tekijät sitoutuvat organisaation tavoitteisiin ja toimintatapaan. Uudet sukupolvet haastavat työyhteisöjä.

Rakenne

• työnkuva ja tavoitteiden selkeys
• psykologinen työsopimus
• arvot ja motivaatioon vaikuttavat tekijät
• sitouttamisen keinot ja työvälineet
• sitouttamisen haasteet
• palkitseminen

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, joka sisältää paljon käytännönläheistä keskustelua.
Valmennuksessa korostuu itsensä johtaminen ja itsereflektointi. Sitoudutaan organisaation toimintatapoihin ja tavoitteisiin sekä löydetään merkityksellisyys omassa työssä.

Aika: 6.5.2020, klo 14-18
Paikka: Gradia Viitaniemi, VN.A2.227

Monta tapaa opiskella

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 29.04.2020 tai kunnes ryhmä on täysi. Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita vähintään 10 henkilöä.

Kustannukset

120 € (sisältää alv)

Peruutusehdot

Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Aika

Paikkakunta

Jyväskylä

Koulutuksen osoite

Gradia Viitaniemi, VN.A2.227