Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä ja haluat toimia henkilökohtaisena avustajana vammaiselle tai sairaalle henkilölle.

Henkilökohtaisena avustajana annat apua arkeen liittyvien asioiden hoitamisessa ja siten mahdollistat sairaalle tai vammaiselle henkilölle mahdollisimman itsenäisen elämän. Työnäsi on avustaa henkilökohtaisen hygienian hoidossa, ruoan valmistuksessa, ruokailussa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimapoliittista koulutusta. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Siihen hakeudutaan täyttämällä sähköinen koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/701616?searchPhrase=701616&announ…
tai työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla hakemuslomakkeella. Pääset suoraan te-palvelujen hakuun alareunan sinisestä painikkeesta Hae koulutukseen.

Koska valintahaastatteluun pääsy perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin, täytä hakemus huolellisesti ja kuvaa aiemmin hankittua osaamistasi sekä kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miten tämä edistää työllistymistäsi. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä Oma työnhaku -palvelussa (https://www.te-palvelut.fi/-> Sähköiset palvelut).

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus on työvoimapoliittista koulutusta. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Tämä koulutus on mahdollinen, vaikka sinulla ei olisi aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta vammaistyöstä.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen (30.11.2021). Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Valinta koulutukseen tehdään hakemuksen ja henkilökohtaisen valintahaastattelun perusteella. Hakijoille lähetetään erillinen kutsu haastatteluun.

Kuvaus

Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia. Tutkinnon suorittaneen valinnoista riippuen henkilökohtainen avustaja tukee asiakkaan vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa sekä toimii yhteistyössä perheen ja läheisten kanssa. Osaamisalan suorittaneet työskentelevät palvelujärjestelmässä henkilökohtaisina avustajina avustaen henkilökohtaisen avun käyttäjiä vammaispalvelulain (380/1987) säännösten mukaan.

Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja joustavaa otetta sekä hyvää paineensietokykyä. Henkilökohtaisten avustajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Henkilökohtaisena avustajana työskentelet pääasiassa asiakkaan kotona tai hänen erilaisissa toimintaympäristöissään.

Rakenne

Henkilökohtaisen avun osaamisala kuuluu Vammaisalan ammattitutkintoon. Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 - 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).
Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (90 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (60 osp) sekä ammattitutkintojen yhteisistä verkko-opinnoista.

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp
• Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen 30 osp
• Henkilökohtainen avustaminen 60 osp (sisältää hoitotaidot)

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
• Vuorovaikutus ja kommunikointi 45 osp
• Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa 15 osp
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelunalan ammattitutkinnon tutkinnon osa tai osia 30 osp
• Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 - 60 osp

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua, verkko-oppimista ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikoilla tutkinnon osa kerrallaan. Teemme sinun kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa huomioimme aikaisemman osaamisesi.

Opintoihin kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista, josta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Työssäoppimispaikat sijaitsevat työssäkäyntialueella.

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Vammaisalan ammattitutkinnosta voit jatkaa opintoja lähihoitajaksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Mape 18.22.10. klo 912
25.10. alkaen ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä