Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt hitsauslaitehankintaa koskevan valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt kunnallisasiaa koskevan valituksen.  Ratkaisun mukaan valituksen tehneellä yhtiöllä ei ole oikeutta vaatia hankintaoikaisua, koska yhtiö ei ollut tehnyt omaa tarjousta eikä ollut asianosainen.

Päätösasiakirja on tämän sivun liitteenä.

  • Kuulutus: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös
  • Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 17.12.2020 antanut päätöksen 20/1053/2, dnro 01976/20/2299
  • Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus
  • Valittaja: EWM AG
  • Valitus on koskenut Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallituksen päätöstä 8.9.2020 H 93.
  • Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Asiakirja pidetään nähtävillä verkkosivuillamme 37 päivän ajan (julkaisuaika 21.12.2020 klo 13.30) Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Jyväskylässä 21.12.2020 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintopalvelut

Tiedostot