Strategia

Strategia

Uusi yhdessä 2020+

Missio: Intohimona sivistys ja taitaminen!

Visio 2030: Opiskelija luottaa itseensä ja tulevaisuuteen sekä syttyy jatkuvaan oppimiseen.

Strategiset päätavoitteet

Itseensä ja tulevaisuuteen luottava opiskelija

 • Koulutamme koko ikäluokan toisella asteella ja tarjoamme mahdollisuuksia oppimiseen läpi elämän.
 • Sivistys ja taitaminen kohtaavat toiminnassamme.
 • Toteutamme tulevaisuustaitoja ja yrittäjämäistä asennetta kehittävää pedagogiikkaa.
 • Tarjoamme monipuoliset ohjaus- ja tukipalvelut erilaisiin elämäntilanteisiin.
 • Kannustamme opiskelijaa kansainvälisyyteen.
 • Mahdollistamme opiskelijan polun yrittäjyyteen.

Osuvaa osaamista työelämään nyt ja tulevaisuudessa

 • Käymme aktiivista vuoropuhelua osaamistarpeista työelämän, korkeakoulujen ja omistajakuntien kanssa.
 • Sytytämme intohimon jatkuvaan oppimiseen.
 • Hyödynnämme tulevaisuuden teknologioita oppimisympäristöissämme.
 • Mahdollistamme oppimisen myös virtuaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Toiminnan johtaminen sekä kehittäminen perustuvat systemaattiseen laatutyöhön, analysoituun tietoon ja ennakointiin.

Hyvinvoiva ja kestävästi toimiva yhteisö

 • Henkilöstön osaaminen vastaa tulevaisuuden tarpeisiin.
 • Tuemme osaamisen jakamista ja yhteisöllistä työntekoa.
 • Vaikutamme rakentavasti kansalliseen koulutuspolitiikkaan.
 • Tähtäämme hiilineutraaliin toimintaan 2030-luvulla.
 • Toimimme tehokkaissa, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa sekä ekosysteemeissä.
 • Olemme kustannustehokkaita ja hyödynnämme rahoitusmahdollisuudet laajasti.

Näin me toimimme

Yhdessä verkostoituen
Toisiamme arvostaen
Rohkeasti uudistuen
Aina astetta enemmän