Laadun varmistaminen

Gradiassa kaiken toiminnan lähtökohtana ovat opiskelija- ja työelämäkeskeisyys, johdon ja henkilöstön sitoutuminen sekä suunnitelmallinen arviointi ja kehittäminen. Arkeamme ohjaavat lait ja asetukset, valtakunnalliset tutkintojen perusteet sekä Gradian Uusi yhdessä 2020+ -strategia. Opiskelijoita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Tavoitteena on hyvinvoiva, palveleva ja avoin oppimisyhteisö, joka vastaa yhdessä työn laadusta kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. 

Laatujärjestelmä on toimintamme perusrunko

Laatujärjestelmä on toimintamme perusrunko, joka luo puitteet laadukkaalle yhteisölliselle toiminnalle ja vapauttaa aikaa ja resursseja oppimisen ja opetustyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Gradian laadunvarmistuksen kantavia ajatuksia ovat:

  • systemaattinen suunnittelu
  • arviointi ja kehittäminen
  • tasavertaisuus
  • luottamus
  • yksinkertaisuus

Opiskelijoille tasavertaiset palvelut

Annamme kaikille opiskelijoillemme samat mahdollisuudet ja tasavertaiset palvelut opiskelijan tarpeiden mukaan, organisaatioyksiköstä riippumatta. Luotamme prosesseihin ja omaan henkilöstöömme. Yksinkertaistamme prosessejamme ja toimintatapojamme, missä se vain on mahdollista. Laatuohjeistukset ja prosessikuvaukset ovat toimintamme tukiranka. Kaikki laatujärjestelmämme kuvaukset ja toimintaohjeet ovat ajantasaisesti koko henkilöstön saatavilla koulutuskuntayhtymän intrassa.

 

Laadun varmistaminen kuvina

Gradian toiminnan laadun varmistamisessa arvioidaan rehellisesti, miten meillä on mennyt. Samalla etsitään aktiivisesti keinoja tehdä asioita jatkossa entistä paremmin.
Gradian toiminnan laadun varmistaminen ja jatkuva parantaminen pähkinänkuoressa.

 

 

Laadun jatkuva parantaminen tapahtuu palautteen ja arvioinnin avulla.
Gradian laatu perustuu palautteen ja arvioinnin kautta tulevaan jatkuvaan parantamiseen.
Kehittämispäällikkö
Saarikko Taina
040 341 6156
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Hanke- ja kansainvälisyyspalvelut
Kehittämispalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä