Laajuus

40 osaamispistettä

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tavoitteena on päivittää ja syventää sairaanhoidollista osaamista hoitajan asiantuntijuus- ja vastuualueella

Kelpoisuusvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan tutkinto sekä työkokemusta vanhustyöstä
Kelpoisuusvaatimukset täyttävät opiskelijat valitaan ryhmään hakeutumisjärjestyksessä.

Kuvaus

Kyseessä on Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen.
Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista omassa työyksikössä sekä näytön. Opiskeluun kuuluu vanhustyötä ja omaa työyhteisöä kehittäviä tehtäviä.
Lähiopiskelupäivät ovat 27.8., 18.9., 10.10., 31.10., 19.11. ja 17.12.2019. Uusien opiskelijoiden perehdytys järjestetään 14.8.2019 klo 9.00-12.00.

Rakenne

Työn kehittäminen on teemana läpi koulutuksen. Seuraavia sisältöjä käsitellään lähiopiskelupäivissä.
• Ikääntyneen suunnitelmallinen hoitotyö ja hoitotaidot
• Ikääntyneen sairaudet, lääkehoito ja ravitsemus
• Mielenterveys -ja päihdeoireisen ikääntyneen tukeminen
• Ikääntyneen kuoleman kohtaaminen ja saattohoito
• Kehittämistyö

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopiskelua, itsenäistä tiedonhakua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytössä omalla työpaikalla.

Teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa otamme huomioon aikaisemman osaamisesi. Opintojen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Kustannukset

Koulutuksen voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena, muussa tapauksessa hinta on 300 euroa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan koulutukset

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä