Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Tieto- ja viestintätekniikka on jatkuvasti kehittyvä ala, jossa tarvitaan osaajia monenlaisiin työtehtäviin. Gradia Jyväskylässä voit opiskella elektroniikka-asentajaksi, tietoverkkoasentajaksi, ohjelmistokehittäjäksi tai IT-tukihenkilöksi.

Tieto- ja viestintätekniikan osaamisessa korostuvat tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot. Hyvä kielitaito on myös eduksi työssä. Tieto- ja viestintätekniikan ala kehittyy ja muuttuu nopeasti. Alalla työskentelevän onkin jatkuvasti seurattava alan kehitystä ja uudistettava osaamistaan sen mukaisesti. Tarvitset tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja.

Hakeutuminen

Oletko kiinnostunut ohjelmistokehittäjän opinnoista? 19.8.2022 (haun ja opintojen aloituspäivät muuttuneet aiemmin ilmoitetusta) avautuu jatkuva haku tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon ohjelmistokehittäjä -koulutukseen, joka toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot alkavat 1.12.2022. Lisätietoa tästä koulutuksesta päivitetään www-sivuillemme elokuussa ennen haun alkua.

Kelpoisuusvaatimukset

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen, esihaastattelulomakkeen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Valinnassa käytetään apuna sähköisestä esihaastattelulomaketta ja kaikki hakijat kutsutaan valintahaastattatteluun. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti, täyttää sähköisen esihaastattelulomakkeen sekä osallistua haastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos hakija ei osallistu haastatteluun.

Haastattelussa sinulta kysytään minkä tutkintonimikkeen opintoja haet opiskelemaan: elektroniikka-asentajan, tietoverkkoasentajan, ohjelmistokehittäjän vai IT-tukihenkilön.

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio
Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustut…

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta voi valmistua elektroniikka-asentajaksi, tietoverkkoasentajaksi, IT-tukihenkilöksi tai ohjelmistokehittäjäksi.

• Elektroniikka-asentaja osaa tehdä elektroniikkalaitteisiin liittyviä asennus-, testaus- ja huoltotöitä. Hän osaa käsitellä oikein elektroniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja materiaaleja sekä käyttää tarvittavia työ- ja mittavälineitä. Hän on kiinnostunut sähkötekniikasta ja vian paikantamisesta. Hän tarvitsee hyviä kädentaitoja, sorminäppäryyttä ja keskittymiskykyä tarkan työn tekemiseen. Hän tarvitsee myös loogista päättelykykyä sekä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja työssään. Elektroniikka-asentajat työskentelevät mm. elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, teleoperaattorien palveluksessa, huoltoyrityksissä ja laajakaista- tai langattomien verkkojen elektroniikkatuotteita myyvissä liikkeissä.

• Tietoverkkoasentaja osaa tehdä tietoverkkokaapeloinnit asiakkaan vaatimuksien ja ohjeiden mukaisesti. Hän huomioi tietoliikenneverkkojen rakenteet ja käytetyt materiaalit sekä tekee tarvittavia mittauksia ja testauksia järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Hän tarvitsee myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja työssään. Tietoverkkoasentajana työskentelet esim. tietoliikenneverkkojen asennustehtävissä, teet taloautomaatioasennuksia, asennat kiinteistöjen valvontajärjestelmiä.

• IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän selvittää tietoteknisiä ongelmia ja hallitsee laitteistoja, ohjelmistoja, lähiverkkoja ja palvelimia asiakkaan tiloissa kuin etäyhteydelläkin. Hän on kiinnostunut alan kehityksestä ja omaa ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja. IT-tukihenkilö voi toimia erilaisten yritysten järjestelmätuessa sekä erilaisten tietojärjestelmien, verkkojen ja palvelimien ylläpitäjänä sekä asiantuntijana. IT-tukihenkilö voi työskennellä myös alan myyntitehtävissä tai ryhtyä yrittäjäksi. Hän tarvitsee myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja työssään.

• Ohjelmistokehittäjä ohjelmoi ohjelmointikielellä, hyödyntää rajapintoja, käsittelee tietoa, käyttää versionhallintaa, osallistuu kehitysprojekteihin tai vetää projekteja. Ohjelmistokehitystiimin jäsenenä toimiessaan hän kommunikoi asiakkaan kanssa, suunnittelee ohjelmiston toteutuksen ja varmistaa toteutettavien toimintojen laadun tai toimii ohjelmistopalvelujen myyjänä. Ohjelmistokehittäjä on kiinnostunut alan kehityksestä, omaa pitkäjänteisyyttä sekä loogista päättelykykyä sekä ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja. Hän tarvitsee myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja työssään.

Opintojen laajuus, tutkintonimike, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Rakenne

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (180 osp) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:
• Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
• Ohjelmointi, 45 osp
• Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 30 osp):
• Elektroniikka-asennukset, 45 osp
• Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp
• Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
• Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
• Tietoverkkolaitteiden asennus, 45 osp
• Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
• Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt, 30 osp
• Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus, 30 osp
• Kyberturvallisuuden ylläpitäminen, 30 osp
• Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp
• Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
• Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
• Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
• Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
• Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Kustannuksia voi syntyä teoriaopetuksessa tarvittavista kirjoista. Opiskelijalla tulisi olla tietokone käytössään. Oman kannettavan tietokoneen hankkimista suositellaan. Mahdollisen edelleen jatkuvan poikkeustilanteen vuoksi opiskelijalla tulisi olla tietokoneen lisäksi myös käytössään kuulokkeet ja mikrofoni sekä toimiva internet-yhteys.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.Voit hakeutua esimerkiksi tradenomi- tai insinöörikoulutukseen ammattikorkeakoulussa. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä