Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua koodaaminen? Haluatko työskennellä ohjelmoinnin parissa ohjelmistokehittäjänä? Ohjelmistokehittäjänä työskentelet eri sovellusalueilla omien vahvuuksiesi mukaisissa työtehtävissä. Työskentelet ohjelmistoprojekteissa sekä suunnittelet, toteutat ja testaat erilaisia ohjelmistoja. Ohjelmoijana tarvitset pitkäjänteisyyttä sekä ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja.

Lähiopetus toteutetaan verkko-opetuksena, pääasiassa maanantaista keskiviikkoon. Opetusta on klo 8-20 välillä.

Koulutukseen sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, johon opiskelija etsii itse sopivan paikan. Tarvittaessa oppilaitos tukee opiskelijaa paikan etsimisessä.

Hakeutuminen

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja ryhmävalintahaastattelun sekä mahdollisen yksilöhaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Tarvittaessa hakijoita kutsutaan valintahaastatteluun oppilaitokseen, mikäli valintaryhmä niin päättää. Valinnassa käytetään apuna sähköisestä esihaastattelulomaketta.
Hakemus peruuntuu, jos hakija ei täytä sähköistä esihaastattelulomaketta tai ei osallistu kutsuttaessa valintahaastatteluun.
Ryhmähaastattelu tapahtuu TEAMSin välityksellä.

Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustut…

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Valmistut ohjelmistokehittäjäksi. Ohjelmistokehittäjänä voit työskennellä esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä:
• ohjelmistokehittäjänä
• ohjelmistosuunnittelijana
• ohjelmoijana
• koodarina
• peliohjelmoijana
• pelisuunnittelijana
• testaajana
• järjestelmätestaajana
• integraatiotestaajana
• web-suunnittelijana
• web-kehittäjänä
• Front End / Back End Developerina
• yrittäjänä

Rakenne

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:
• Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
• Ohjelmointi, 45 osp
• Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 30 osp):
• Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp
• Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
• Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
• Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp

Monta tapaa opiskella

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Lisäksi opintoihin sisältyy verkon kautta itsenäisesti suoritettavaa etäopiskelua ja pienryhmätyöskentelyä. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja voit suorittaa joko koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Kustannuksia voi syntyä teoriaopetuksessa tarvittavista kirjoista sekä mahdollisesta tietokonehankinnasta. Opiskelijalla tulee olla tietokone kuulokkeet ja mikrofoni sekä toimiva internet-yhteys käytössään.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit hakeutua esimerkiksi tradenomi- tai insinöörikoulutukseen ammattikorkeakoulussa. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä