Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua työskentely tietotekniikan parissa? Haluatko työskennellä esimerkiksi yrityksen ohjelmistokehittäjänä, tietojärjestelmäasiantuntijana tai teollisuuden laitevalmistuksessa? Tieto- ja viestintätekniikka on jatkuvasti kehittyvä ala, jossa tarvitaan osaajia monenlaisiin työtehtäviin.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (ICT-asentaja) ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (datanomi) sulautuivat uudeksi yhteiseksi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnoksi 1.8.2020 alkaen.

Hakeutuminen

Koulutukseen ei ole jatkuvaa hakua lukuvuonna 2021-2022. Seuraavan koulutuksen ajankohta ja hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan alalla tarvitaan käytännön taitojen lisäksi asiakaspalvelutaitoja, sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja loogista päättelykykyä. Suuntautumisesta riippuen tarvitaan kädentaitoja, valmiuksia tekniseen osaamiseen ja asennustyössä tarvittavia fyysisiä ominaisuuksia.

Työ alalla on monipuolista ja vaihtelevaa. Työllistyt esimerkiksi www-sivujen suunnittelu- ja toteutustehtävissä, helpdesk- ja lähitukitehtävissä tai kodinkoneliikkeessä myyjän tehtävissä. Myös kiinteistöjen tietoliikenneyhteyksien ja turvajärjestelmien asentaminen tai asiakkaiden laitteiden huoltaminen huoltoliikkeessä voivat kuulua työtehtäviisi.

Rakenne

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Kaikille pakollinen tutkinnon osa
• Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 25 osp

Pakollinen tutkinnon osa, elektroniikka-asentaja
• Elektroniikka-asennukset 45 osp

Pakollinen tutkinnon osa, tietoverkkoasentaja
• Tietoverkkokaapeloinnit 45 osp

Pakollinen tutkinnon osa, IT-tukihenkilö
• Teknisessä tukipalvelussa toimiminen 45 osp

Pakolliset tutkinnon osat, ohjelmistokehittäjä
• Ohjelmointi 45 osp
• Ohjelmistokehittäjänä toimiminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (30-75 osp) ovat osaamisalaa tukevia opintoja.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Elokuusta 2021 alkaen opiskelunsa Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2021 valmistuvat opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä