Laajuus

180 osp, n. 3 vuotta.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Hakuaikaa koulutukseen on siirretty. Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran 14.1.2019.

Datanomikoulutus antaa hyvät valmiudet toimia asiakaspalvelutehtävissä tietojärjestelmien ylläpitotehtävissä. Voit hankkia kiinnostuksen mukaan myös osaamista ohjelmointitehtäviin.

Käytön tukeen suuntautunut datanomi hankkii osaamista työasemien laitteistojen ja ohjelmistojen, sekä tietoliikenneyhteyksien ongelmien ratkaisuihin. Ohjelmistotuotannon osaamisalassa pääset perehtymään muutaman ohjelmistokieleen ja saat valmiuksia toimia ohjelmointi- ja testaustehtävissä. Koulutuksessa keskitytään teknisten tietojen ja taitojen ohella asiakaspalveluosaamiseen. Ohjelmistotuotantoon suuntautunut datanomi ottaa haltuun paitsi laitteistot ja ohjelmistojen käytön myös koodin ohjelmistojen takana: hän osaa suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida ohjelmistoja.

Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville tai toisesta oppilaitoksesta siirtyville ja niille, joilla on alalta keskeneräiset opinnot.

Kelpoisuusvaatimukset

Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostilla. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielikokeeseen.

Voit tulla valituksi, jos osoitat olevasi:
- alalle sopiva
- motivoitunut ja sitoutunut opiskeluun
- asiakaspalveluhenkinen

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun sähköpostilla ja tekstiviestillä.
Hakemuksesi peruuntuu, mikäli et saavu valintahaastatteluun.

Kuvaus

Datanomina voit toimia sovellusten, sähköisten palveluiden ja järjestelmien käytön asiantuntijana yrityksessä. Työ sisältää opastamista ja kouluttamista sekä tietojärjestelmien käytössä esiintyvien ongelmien ratkaisemista. Ict-alan osaajana voit toimia pääkäyttäjänä, osallistua erilaisiin järjestelmien asennus- ja ylläpitotehtäviin, olla mukana kehittämisprojekteissa tai toimia ohjelmointitehtävissä. Yrityksen sähköiset palvelut ja sähköinen viestintä ovat keskeinen osa työtäsi. Seuraat alan kehitystä ja arvioit uusien teknologioiden soveltuvuutta yrityksen toiminnan tehostamiseksi.

Gradia Jyväskylässä ovat tarjolla Käytön tuen ja Ohjelmistotuotannon osaamisalat.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat:
- Palvelutehtävissä toimiminen, 25 osp
- Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto, 20 osp

Osaamisaloittain pakolliset tutkinnon osat:

Käytön tuen osaamisala
- Ylläpitotehtävissä toimiminen, 30 osp
- Palvelujen käyttöönotto ja tuki, 30 osp

Ohjelmistotuotannon osaamisala
- Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen, 30 osp
- Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp

Monta tapaa opiskella

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnontieteiden alan ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (tietojenkäsittelyn koulutusohjelma). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tietotekniikan kandidaatin tai maisterin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä