Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Artesaani on luova, kekseliäs ja omaa visuaalista lahjakkuutta, hänellä on väri-ja muototajua. Oletko yhteistyötaitoinen ja kiinnostunut taiteista, kulttuurista, kädentaidoista ja yrittäjyydestä?

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Opinnoissa opit ammattialan kulttuurin tuntemusta ja soveltamista käytäntöön. Pääset ideoimaan, suunnittelemaan ja valmistamaan tuotteita huomioiden käyttötarkoituksen ja ympäristön sekä kestävän kehityksen.

Opit tuntemaan erilaisia valmistuksen työmenetelmiä ja käyttämään koneita sekä laitteita turvallisesta. Valmistat tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaan taloudellisesti ja yrittäjämäisesti.

Koulutuksessa on mahdollisuus suunnata opintojaan tuotevalmistuksen ohella ohjaus- ja palvelutoimintaan.

Rakenne

Taideteollisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).
Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla (10 osaamispistettä) sekä yksi tutkintonimikkeen määräävä valinnainen tutkinnon osa (45 osaamispistettä).
Tutkintonimike on artesaani.

Osaamisaloina:
Tuotteen valmistamisen osaamisala
Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen
Opinnoissa voit keskittyä puu tai metallialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin.
Opiskelija voi suunnata opintojaan design- tai sisustustuote valmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille.
Tuotevalmistuksen artesaani on taitava laadukkaiden tuotteiden valmistaja, joka hallitsee materiaalinsa ja työtapansa.

Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala
Käsityötaidon ohjaaminen
Opinnoissa tutustut mm. puu- ja metallialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Monenlaisten materiaalien ja tekniikoiden taitaminen antaa mahdollisuuksia niiden uudenlaiseen yhdistämiseen.
Opiskelija voi suunnata opintojaan käsityötaitojen ohjaamisen ohella tuotevalmistukseen ja taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille.
Kädentaitojen ohjauksen artesaani suunnittelee, toteuttaa erilaisia lyhytkursseja sekä toimii niiden ohjaajana.

Puusepänalan osaamisala
Puusepänalan tuotteen valmistaminen
Opinnoissa keskitytään puusepänalan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin.
Opiskelija voi suunnata opintojaan design- tai sisustustuote valmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille.
Puuseppä artesaani on taitava laadukkaiden puutuotteiden valmistaja, jolla on hallussaan alansa materiaalit ja työmenetelmät.

Metallisepänalan osaamisala
Metallisepänalan tuotteen valmistaminen
Opinnoissa keskitytään metallisepänalan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin.
Opiskelija voi suunnata opintojaan design- tai sisustustuote valmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille.
Metalliseppä artesaani on taitava laadukkaiden metallituotteiden valmistaja, jolla on hallussaan alansa materiaalit ja työmenetelmät.

Monta tapaa opiskella

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Itselle tulevien tuotteiden materiaalien hankinta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
AMK tutkinnot
Yliopisto-opinnot

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä