Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Valintahaastattelut koulutukseen pidetään 2.8.2019. Koulutus alkaa elokuussa 2019.

Artesaani on luova, kekseliäs ja omaa visuaalista lahjakkuutta, hänellä on väri-ja muototajua. Oletko yhteistyötaitoinen ja kiinnostunut taiteista, kulttuurista, kädentaidoista ja yrittäjyydestä?

Kiinnostuksen mukaan järjestämme myös ilta- ja viikonloppukoulutusta, joka sopii erityisesti alan harrastajille, alalla työskenteleville ja niille jotka haluavat kehittää omassa työssään kädentaitojen osaamista.

Kelpoisuusvaatimukset

Jatkuvan haun valintakriteerit:
- osallistuminen haastatteluun
- etusijalla ne, joilla ei ole peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoa
- koulutustarve

Kuvaus

Opinnoissa opit ammattialan kulttuurin tuntemusta ja soveltamista käytäntöön. Pääset ideoimaan, suunnittelemaan ja valmistamaan tuotteita huomioiden käyttötarkoituksen ja ympäristön sekä kestävän kehityksen.

Opit tuntemaan erilaisia valmistuksen työmenetelmiä ja käyttämään koneita sekä laitteita turvallisesta. Valmistat tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaan taloudellisesti ja yrittäjämäisesti.

Rakenne

Taideteollisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).
Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla (10 osaamispistettä) sekä yksi tutkintonimikkeen määräävä valinnainen tutkinnon osa (45 osaamispistettä).
Tutkintonimike on artesaani.

Osaamisaloina:
Tuotteen valmistamisen osaamisala
Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen
Opinnoissa voit keskittyä puu, metalli tai tekstiilialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin.
Opiskelija voi suunnata opintojaan design- tai sisustustuote valmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille.
Tuotevalmistuksen artesaani on taitava laadukkaiden tuotteiden valmistaja, joka hallitsee materiaalinsa ja työtapansa.

Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala
Käsityötaidon ohjaaminen
Opinnoissa tutustut mm. puu-, metalli- ja tekstiilialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Monenlaisten materiaalien ja tekniikoiden taitaminen antaa mahdollisuuksia niiden uudenlaiseen yhdistämiseen.
Opiskelija voi suunnata opintojaan käsityötaitojen ohjaamisen ohella tuotevalmistukseen ja taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille.
Kädentaitojen ohjauksen artesaani suunnittelee, toteuttaa erilaisia lyhytkursseja sekä toimii niiden ohjaajana.

Puusepänalan osaamisala
Puusepänalan tuotteen valmistaminen
Opinnoissa keskitytään puusepänalan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin.
Opiskelija voi suunnata opintojaan design- tai sisustustuote valmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille.
Puuseppä artesaani on taitava laadukkaiden puutuotteiden valmistaja, jolla on hallussaan alansa materiaalit ja työmenetelmät.

Metallisepänalan osaamisala
Metallisepänalan tuotteen valmistaminen
Opinnoissa keskitytään metallisepänalan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin.
Opiskelija voi suunnata opintojaan design- tai sisustustuote valmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille.
Metalliseppä artesaani on taitava laadukkaiden metallituotteiden valmistaja, jolla on hallussaan alansa materiaalit ja työmenetelmät.

Monta tapaa opiskella

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Kustannukset

Itselle tulevien tuotteiden materiaalien hankinta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
AMK tutkinnot
Yliopisto-opinnot

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
24.6.–31.7. ma–pe klo 12–15

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä