Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kalustealan artesaani on luova, yhteistyökykyinen ja kekseliäs. Hänellä on visuaalista lahjakkuutta.

Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kädentaidoista, kulttuurista ja yrittäjyydestä. Voit erikoistua tuotevalmistuksessa puu- ja/tai metallikalusteisiin. Tutkinto koostuu kalusteiden mallien ja prototyyppien valmistuksesta sekä tuotesuunnittelusta, 3D-mallinnuksesta, muotoilu- ja taideteollisuusalan historiasta, visuaalisesta suunnittelusta ja sommittelusta sekä verhoilun perusosaamisesta.

Koulutus on suunnattu kaikille kalusteiden suunnittelusta ja valmistuksesta kiinnostuneille.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on suljettu. Seuraava koulutuksen ajankohta ja hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen….

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Kalustealan artesaani hallitsee monipuoliset kädentaidot, puu- ja metallimateriaalien ajankohtaiset valmistusmenetelmät sekä verhoilun perusteet. Hän osaa suunnitteluavustajan tehtävät, kuten teknisen piirtämisen ja 3D-mallinnuksen. Kalustealan artesaani työskentelee kalusteiden valmistamisen ja suunnittelun ammattilaisena eri työtehtävissä kalusteteollisuudessa ja pienyrityksissä tai yrittäjänä.

Opinnoissa keskitytään ajankohtaisiin kalustealan ratkaisuihin sekä työelämälähtöisiin yhteistyöprojekteihin. Opintojen perustana monipuolisten kädentaitojen ja kulttuuriosaamisen lisäksi ovat estetiikan, ergonomian ja käytettävyyden tunteminen.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintonimike on artesaani.

Pakolliset tutkinnon osat
• Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla 10 osp

Toisen pakollisen tutkinnon osan voi valita kolmesta vaihtoehdosta:
• Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen 45 osp (Tuotteen valmistuksen osaamisala)
Opinnoissa voit keskittyä puu- ja metallialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Opintoja voi suunnata design- tai sisustustuotevalmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Tuotevalmistuksen artesaani on taitava laadukkaiden tuotteiden valmistaja, joka hallitsee materiaalinsa ja työtapansa.

• Metallisepänalan tuotteen valmistaminen 45 osp (Metalliseppäalan osaamisala)
Opinnoissa keskitytään metallisepänalan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Opintoja voi suunnata design- tai sisustustuotevalmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Osaamisalan suorittanut artesaani on taitava laadukkaiden metallituotteiden valmistaja, jolla on hallussaan alansa materiaalit ja työmenetelmät.

• Puusepänalan tuotteen valmistaminen 45 osp (Puusepänalan osaamisala)
Opinnoissa keskitytään puusepänalan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Opintoja voi suunnata design- tai sisustustuotevalmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Osaamisalan suorittanut artesaani on taitava laadukkaiden puutuotteiden valmistaja, jolla on hallussaan alansa materiaalit ja työmenetelmät

Valinnaiset tutkinnon osat
• Sisustusprojektin toteuttaminen 45 osp
• Käsityötaidon ohjaaminen 45 osp
• Asiakastyön suunnittelu ja valmistus 15 osp
• Erikoistuminen taideteollisuusalalla 15 osp
• Korjaaminen taideteollisuusalalla 15 osp
• Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen 15 osp
• Palvelun suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp
• Tilan stailaaminen 15 osp
• Uusien tuotantomenetelmien soveltaminen valmistuksessa 15 osp
• Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
• Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/
Opintojen aikana on mahdollista suorittaa kansainvälinen opintojakso.

Kustannukset

Itselle tulevien tuotteiden materiaalien hankinta.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Perustutkinto antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin mm. taideteollisuusalan tai tekstiili- ja muotialan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Osaamista voi täydentää myös tutkintojen osien opinnoilla. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 ti klo 10-12, 12.30-14, pe klo 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä