Laajuus

Opintojen laajuus 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Autoalalle valmistuessasi saat perusvalmiudet erilaisiin autoalan työtehtäviin. Valinnaisten tutkinnonosien avulla saat erityisosaamista, jotka valmistavat sinut esimerkiksi ajoneuvoasentajan tai hyötyajoneuvoasentajan tehtäviin.

Autoalalta löytyy tehtäviä laidasta laitaan, joten ala soveltuu sinulle, joka tykkäät tehdä töitä käsin. Pääasia on, että sinulta löytyy aito kiinnostus alaan sekä halu oppia uusia asioita. Sähkötekniikka lisääntyy koko ajan, niin henkilöauto- kuin hyötyajoneuvopuolellakin, ja sen hallitsevista ammattilaisista on pulaa.

Hakeutuminen

Hakuajat tähän koulutukseen:
• 6.4.-5.8.2020 (opinnot alkavat 7.9.2020)
• 2.9.-2.11.2020 (opinnot alkavat 7.12.2020)
• 4.11.2020-14.1.2021 (opinnot alkavat 15.2.2021)
• 18.1.-10.3.2021 (opinnot alkavat 12.4.2021)

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen, esitietolomakkeen ja toisen vaiheen lomakkeen tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse esitietolomake. Vain esitietolomakkeen palauttaneille lähetetään toisen vaiheen lomake. Valinnassa huomioidaan ainoastaan hakijat, jotka ovat palauttaneet molemmat lomakkeet määräaikaan mennessä. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Autotekniikan osaamisalan suorittanut osaa toimia ajoneuvoasentajan tehtävässä. Hän osaa huoltaa ja korjata asiakkaan ajoneuvon sekä palvella asiakasta. Hän tuntee alansa lainsäädännön asettamat vaatimukset ja osaa varmistaa ajoneuvon liikenneturvallisuuden ja toimivuuden.

Hän hallitsee huolto- ja korjaustöihin liittyvät tavallisimmat työmenetelmät ja osaa valita oikeat aineet ja tarvikkeet. Hän tuntee työhönsä liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä työn turvalliseen tekemiseen liittyvät työsuojelusäädökset. Hän osaa käyttää alalla yleisesti esiintyviä tiedonhankinta- ja viestintävälineitä.

Rakenne

Autoalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:
Auton ja moottoripyörän huoltaminen, 45 osp
Auton korjaaminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 55 osp, esimerkiksi:
Rengastyöt, 15 osp
Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus, 15 osp
Moottorin ja voimansiirron korjaustyöt, 15 osp
Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus, 15 osp
Paineilmajarrujen testaus ja korjaus, 15 osp

Valituilla tutkinnon osilla voit erikoistua eri autoalan tehtäviin.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu etenee henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Lähiopintoina teoriaa ja käytännön oppimista lisäksi etä- sekä työssä tapahtuvana oppimisena.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Ammattikorkeakoulussa voit jatkaa opintoja esimerkiksi ajoneuvotekniikan insinöörikoulutuksessa. Ajoneuvotekniikan lisäksi koulutukseen kuuluu johtamista, asiakaspalvelua, markkinointiopintoja sekä laadunhallintaa ja liiketoimintaa. Voit myös hakeutua alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä