Koulutuksen tiedot

Paikkakunta

Jyväskylä

Aloitusaika

Laajuus

8 h

Ilmoittautumisaika

-

Kenelle

Ajoneuvojen ilmastointilaitteita huoltavat asentajat ja yritysten vastuuhenkilöt

Kuvaus

Ajoneuvoalan ilmastointipätevyyskoulutuksessa perehdytään kylmäainepiirin perus-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin sekä lämpötilan säätöjärjestelmiin. Koulutuksessa saat perusosaamisen ilmastointijärjestelmien tarkastamiseen ja huoltamiseen sekä vianetsintään.

Ajoneuvoilmastoinnin huollot ja korjaukset ovat luvanvaraista toimintaa. Ajoneuvoilmastoinnin pätevyyskoulutus sisältää käytännön harjoituksia sekä kokeen, jonka läpäistyäsi voit hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) lain velvoittamaa ajoneuvoilmastointipätevyyttä (EU-asetus 517/2014, ympäristönsuojelulaki 527/2014 ja valtioneuvoston asetus 766/2016).

Lisäksi yrityksellä tulee olla ajoneuvojen ilmastointipätevyyden vastuuhenkilö, ja yrityksen tulee tehdä toimintailmoitus Tukesille. Myös hakuprosessi käydään koulutuspäivän aikana läpi.

Koulutuksen sisältö

- Ilmastoinnin huoltolaitteen käyttö talteenotossa, alipaineistuksessa, tiiveystestissä, öljyn ja väriaineen lisäyksessä sekä kylmäaineen lisäyksessä
- Ilmastointijärjestelmään kuuluvat komponentit
- Ajoneuvoissa käytettävät ilmastointijärjestelmät ja niiden toiminta
- Ajoneuvoissa käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö, ominaisuudet ja ympäristövaikutukset sekä niitä koskevat säännökset
- Valtioneuvoston asetuksen 766/2016, asetuksen (EU) N:o 517/2014 ja direktiivin 2006/40/EY sisältö
- Vastuuhenkilölle ja huoltohenkilöstölle asetetut vaatimukset

Kustannukset

250 € (sisältää alv)

Koulutuksen osoite

Aika: 30.05.2023, klo 8:00 - 15:30
Paikka: Viitaniementie 1, luokassa VN.D3.115

Monta tapaa opiskella

Timo Nummelin
p. 040 341 4362
etunimi.sukunimi@gradia.fi

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193