Laajuus

Opintojen laajuus on 50 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Sinulla on jo aiempaa koulutusta tai työkokemusta kasvatus- ja ohjausalalta, sosiaali- ja terveysalalta ja/tai muulta soveltuvalta alalta ja haluat kehittää osaamistasi lisää. Haluat ohjata työssäsi asiakkaita elämänvaiheiden muutostilanteissa, omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Haluat lisätä osaamistasi ja kehittää ammattitaitoasi vaativissa ohjaus- ja asiakastilanteissa. Työtehtävät voivat olla erilaisissa elämän muutostilanteissa olevien aikuisten ohjaus- ja neuvontatyöpaikoissa, esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, työpajatoiminnassa tai tuetun asumisen yksiköissä.

Opinnot toteutetaan työelämäpainotteisesti eli sinun tulee hankkia opiskelua varten soveltuva työpaikka.

Hakeutuminen

Seuraavan koulutuksen ajankohta ja hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on jo aiempi perustutkinto sosiaali- ja terveysalalta, kasvatus- ja ohjausalalta tai muulta soveltuvalta alalta tai hänellä on alan pitempiaikaista työkokemusta.

Hakija kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuus alalle arvioidaan. Mikäli hakija ei saavu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Koulutuksen alkuvaiheessa pyydetään myös rikostaustaote, mikäli työskentelee alaikäisten kanssa. Lisätietoa SORA-lainsäädännöstä: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Tutkinnon osan suoritettuasi osaat toimia erilaisissa aikuisten ohjauksen toimintaympäristöissä. Osaat ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssäsi.

Rakenne

Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp, sisällöt:
1. Ohjausprosessiosaaminen
2. Ohjausmenetelmäosaaminen
3. Verkosto-osaaminen

Monta tapaa opiskella

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on koko opintojen ajan, joten tarvitset opintoja tukevan työpaikan. Vaadittavan ammattitaidon osoitat näytössä työpaikalla. Työssäoppiminen ja lähipäivien jälkeinen näyttö henkilökohtaistetaan.

Voit opiskella työn ohessa ja/tai toiselta paikkakunnalta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Tutkinnon osan suorittaminen maksaa 200 euroa. Oppisopimuskoulutuksessa ei ole koulutusmaksua.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osa on osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa, ohjauksen osaamisalaa. Tutkinnon osan suoritettuasi voit halutessasi hakea opiskelemaan koko tutkintoa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Mape 18.22.10. klo 912
25.10. alkaen ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä