Laajuus

Opintojen laajuus on 50 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Sinulla on jo aiempaa koulutusta tai työkokemusta kasvatus- ja ohjausalalta, sosiaali- ja terveysalalta ja/tai muulta soveltuvalta alalta ja haluat kehittää osaamistasi lisää. Haluat ohjata työssäsi asiakkaita elämänvaiheiden muutostilanteissa, omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Haluat lisätä osaamistasi ja kehittää ammattitaitoasi vaativissa ohjaus- ja asiakastilanteissa. Työtehtävät voivat olla erilaisissa elämän muutostilanteissa olevien aikuisten ohjaus- ja neuvontatyöpaikoissa, esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, työpajatoiminnassa tai tuetun asumisen yksiköissä.

Opinnot toteutetaan työelämäpainotteisesti eli sinun tulee hankkia opiskelua varten soveltuva työpaikka.

Hakeutuminen

Koulutuksen hakuaika on 1.4.2022-15.10.2022. Hakijat haastatellaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on jo aiempi perustutkinto sosiaali- ja terveysalalta, kasvatus- ja ohjausalalta tai muulta soveltuvalta alalta tai hänellä on alan työkokemusta. Hakija kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuus alalle arvioidaan. Mikäli hakija ei saavu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Koulutuksen alkuvaiheessa opiskelijalta pyydetään myös rikostaustaote.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Tutkinnon osan suoritettuasi osaat toimia erilaisissa aikuisten ohjauksen toimintaympäristöissä. Osaat ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssäsi.

Rakenne

Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp, sisällöt:
• Ohjausprosessi
• Ohjausmenetelmät
• Verkostotyö

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät viisi lähiopetuspäivää, itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja. Lähiopiskelupäivät ovat lukuvuonna 2022-23:
1.11., 15.11., 21.11., 24.11. ja 28.11.2022.
Pitkämatkalaisille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua lähipäiviin etäyhteydellä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on koko opintojen ajan, joten tarvitset opintoja tukevan työpaikan. Vaadittavan ammattitaidon osoitat näytössä työpaikalla.

Voit opiskella työn ohessa ja/tai toiselta paikkakunnalta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osan suoritettuasi voit halutessasi hakea opiskelemaan koko tutkintoa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 ti klo 10-12, 12.30-14, pe klo 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä